Månad: juni 2015

Möte inom Romstadgan i november

Just nu undersöks förutsättningarna för ett möte om ekocidlagstiftning i samband med att de stater som är parter i Romstadgan och Internationella Brottsmålsdomstolen möts i Haag i november. Mötet skulle kunna arrangeras av flera...

Läs mer

Ekocidlagstiftning i Almedalen

Under Almedalen arrangeras ett seminarium ”Ekocidlagstiftning som hävstång för hållbara investeringsflöden”. Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning skulle...

Läs mer