Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /storage/content/03/102503/endecocide.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 5401 juni, 2015 | End Ecocide

Month: juni 2015

Möte inom Romstadgan i november

Just nu undersöks förutsättningarna för ett möte om ekocidlagstiftning i samband med att de stater som är parter i Romstadgan och Internationella Brottsmålsdomstolen möts i Haag i november. Mötet skulle kunna arrangeras av flera...

Läs mer

Ekocidlagstiftning i Almedalen

Under Almedalen arrangeras ett seminarium ”Ekocidlagstiftning som hävstång för hållbara investeringsflöden”. Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning skulle...

Läs mer