Samtal om vårt förhållningssätt till världen – kan naturen ha rättigheter?

Kan man ha ett helt annat förhållningssätt till världen? Är det möjligt, lämpligt och kanske...

Läs mer