Påven efterlyser ekocid

Påve Franciscus uppmanar det internationella samfundet att erkänna ekocid som brott! Han sällar...

Läs mer