Globalt medborgarråd föreslår ekocid på COP26

Ett globalt medborgarråd, Global Citizens Assembly, har bildats med syfte att samla människor över...

Läs mer