Ett av styrelseförslagen på MP:s omskrivna kongress i helgen handlade om ekocidlagstiftning.

Temat för kongressen var Global hållbar utveckling, och under rubriken ”En grön utvecklingsagenda för miljön och klimatet” står Vi ska även driva på att för att stärka den internationella rätten vad gäller grova miljöbrott så att såväl individer som stater och andra entiteter (exempelvis företag) ska kunna hållas juridiskt ansvariga.

Kongressen beslutade med stor majoritet och partistyrelsens stöd

– att MP verkar för att grova miljöbrott ska kunna straffas internationellt, till exempel genom att ekocid införs i Romstadgan för den internationella brottsmålsdomstolen.

Heja, säger vi, som har lobbat för detta sedan 2014 då Bodil Ceballos och Isabella Lövin (då EU-parlamentariker) skrev under en debattartikel om ekocidlagstiftning, och Åsa Romson deltog på vår konferens om naturens rättigheter och ekocid. Vi har haft flera möten med ledande miljöpartister sedan dess. Annika Lillemets, Pernilla Stålhammar och Valter Mutt har även motionerat i riksdagen om frågan.

Polly Åsa

Polly Higgins möter Åsa Romson under konferensen om naturens rättigheter och ekocid i april 2014, innan Åsa ingår i regeringen.

 

Polly Higgins i möte med riksdagsledamöter från V och Mp.

Polly Higgins i möte med riksdagsledamöter från V och Mp.

Polly Higgins möter Isabella Lövin på UD mars 2015.

Polly Higgins möter Isabella Lövin på UD mars 2015.