Inbjudan 24 oktober, Quality Globe Hotel, Stockholm 

Ännu ingen rättvisa för storskalig miljöförstöring i Amazonas. Möt urfolk som slåss för regnskogen och sin överlevnad

Offren för ett av världens största miljöbrott har nekats rättvisa i mer än 25 år. Nu kommer juristen i fallet “Chevron vs Amazonas” Pablo Fajardo och Willian Lucitante, urfolksledare och  representant för offren från Ecuador, till Stockholm. 

Chevron dumpade cirka 4 miljoner liter giftigt avfall dagligen när de var som mest verksamma. Detta kontaminerade två miljoner tunnland av ecuadorianska Amazonas. Fallet räknas idag som en av världens största miljökatastrofer med över 30 000 direkt drabbade samt följder för flera generationer människor, skog och arter. Pablo Fajardo, som leder fallet, utbildade sig till jurist när han såg effekterna av Chevrons verksamhet och har kämpat i 15 år för rättvisa och mänskliga rättigheter. Fajardo har vunnit CNN:s Hero´s Award och Goldman Environmental prize.

Transnationella företag kan idag orsaka skador på människor och natur utan möjlighet att utkräva rättsligt ansvar. Fallet tydliggör behovet av internationell lagstiftning med sanktioner för personer på högsta beslutande nivå. Chevron vs Amazonas” visar på kopplingarna mellan mänskliga rättigheter, ekosystemens hälsa och globala klimatförändringar.

Läs mer om fallet: FACTSHEET Chevron 2019

Välkommen till en kväll för Amazonas med diskussion om effekterna av oljeindustrin men även hur vi kan hitta en väg framåt – och vad som behövs nu!

Torsdag 24 oktober, Mingel från kl 17 i foajén.
Programmet startar kl 18 i lokal Cosmos.

Quality Globe Hotel (vid Globen)

Anmälan: Fri entré. Begränsat antal platser. Anmälan

Varmt välkomna!
End Ecocide Sweden, Rädda Regnskog
Jordens Vänner, FIAN, Latinamerikagrupperna och UDAPT

Press: Annette Ericsdotter, annette@tgim.se, +46 70 777 91 00

 

ARRANGÖRERNA:
End Ecocide Sweden är ett svenskt nätverk som arbetar med att sprida idén om storskalig miljöförstöring, ekocid, som internationellt brott. Vi är en del av det globala nätverket End Ecocide on Earth.

Rädda Regnskog arbetar för att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Den mest effektiva åtgärden för att bromsa klimatförändringar är så enkel som att bevara Jordens natur.

FIAN bekämpar hunger med mänskliga rättigheter som främsta verktyg. FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning.

Latinamerikagrupperna arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika. Vårt arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter.

Jordens vänner finns i Sverige och i hela 75 länder i världen och kämpar för att skapa ett hållbart, mänskligt och rättvist samhälle. Vårt arbete innebär framför allt påverkansarbete på politiker och genom olika aktivistformer tillsammans med människor i det civila samhället.

UDAPT is the Union of People Affected by the Petroleum Operations of Texaco, the organization that brings together communities affected by the  contamination of the transnational Chevron, formerly Texaco, and that in 1993 initiated the lawsuit against the oil company for the damages caused in the provinces of Sucumbíos and Orellana.