Under helgens kongress antog European Green Party  en resolution om förstärkt internationell lagstiftning mot miljöbrott. De Gröna kräver bland annat att EU och medlemsstaterna förstärker sin lagstiftning mot sådana miljöbrott som internationellt anses som ecocide. De kommer även att under det kommande året utveckla en gemensam ståndpunkt för:

1. The recognition of environmental destruction internationally described as crimes of ecocide with a starting definition being that of a serious and/or lasting harm to natural ecosystems and their biogeochemical cycles and/or to an ecological system vital to the Earth’s ecosystem as necessary to maintain the current condition of life; or other definition for the most serious environmental crimes including their link with human rights violations;
2. The architecture of jurisdictions that is needed to enforce a strengthened environmental law at all levels: universal jurisdiction for national tribunals, amending and strengthening the existing EU directive on the protection of the environment through criminal law,a possible European Court for Environment, the International Environmental Court or within the jurisdiction of the International Criminal Court.

Resolutionen konstaterar även att initiativ som utgör systemiska lösningar på den globala miljöförstöringen genom utveckling av internationell rätt ökar över hela världen. Oavsett metod (naturens rättigheter, rättigheter för framtida generationer, mänskliga rättigheter till en hälsosam miljö, ekocidlagstiftning nämns), är de alla en del av ett innovativt socialekologiskt perspektiv, som betraktar människor som en integrerad del av naturen.

 Representanter från End Ecocide on Earth har varit rådgivande i utvecklingen av resolutionen. Läs hela texten:

 

greens2017_web-whiteBG