Tillsammans med Latinamerikagrupperna och Lodyn arrangerar End Ecocide Sverige Earth Rights Conversations, en rad kvällsseminarier under hösten. Naturens rättigheter är en av de mest intressanta idéerna för ett samhälle i samspel med ekosystemen. Nu växer en rörelse för att erkänna naturens rättigheter på många håll i världen, och vi vill fördjupa och utveckla samtalet.

 

29 september

Naturens rättigheter och Buen Vivir – erfarenheter från Bolivia

Bolivia är en föregångare för naturens rättigheter med den första nationella lagstiftningen för Moder Jords rättigheter. Livsfilosofin Buen Vivir eller Sumak Kawsay har skrivits in i konstitutionen och innebär en alternativ utvecklingsmodell byggd på harmoni och balans, där människan inte förbrukar mer än hon behöver, där djur och natur respekteras i samma utsträckning som människor och där besluten styrs av vad som är bäst för alla. Hur ser det ut i praktiken? Går vision och verklighet ihop? Samtal mellan Bolivias ambassadör Milton Soto och Anna Nylander och Carmen Blanco Valér från Latinamerikagrupperna och författare till boken Pengarna eller livet – om sumak kawsay. Svenska/spanska.

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm, kl 19-21.

Anmälan här

 

27 oktober

Harmony with Nature – FN:s initiativ för naturens rättigheter

FN höll i våras en dialogprocess för naturens rättigheter under rubriken ”Harmony with Nature”. Fokus var att hitta sätt att omskapa system för mänsklig styrning (governance) så att de utgår ifrån att Jorden, inte människan, är i centrum. Henrik Hallgren och Pella Thiel från Lodyn som deltog i initiativet presenterar den rapport som överlämnades till FN:s generalförsamling i september. På svenska. www.harmonywithnatureun.org

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm, kl 19-21.

Anmälan här

 

8 november

International law against ecocide – legislation for the rights of nature

Ecocide law seeks to re-balance the greatest injustice of our time; the lack of a legal duty of care. What would this mean for rights of nature? Polly Higgins, lead advocate for ecocide law, introduces the idea of international legislation for crimes against nature. Polly is an international lawyer, award-winning author and founder of the Earth Law Alliance. In english. www.eradicatingecocide.com

Lokal meddelas senare.
8 november kl 19-21

 

1 december

Local action for the rights of ecosystems – a democracy issue

Over 200 local communities in the US have created local ordinances to grant rights to ecosystems and communities, rights that takes precedence over corporate rights to exploit. Community Environmental Legal Defense Fund, CELDF, have been part of most of these cases. Mari Margil from CELDF explains through Skype how they work, followed by a discussion on implementation in Sweden. Mari was also part of developing Ecuadors constitution and a political platform for the rights of nature together with the Green Party i England och Wales. In english (discussion in swedish). www.celdf.org

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm
1 december kl 19-21.

 

Seminarierna är kostnadsfria.

Kontakt:
Karin Ericsson, Latinamerikagrupperna, karin.ericsson@sal.se 0722-51 47 32
Pella Thiel, Lodyn/End Ecocide, pella.thiel@endecocide.se, 073-6589884