Av Peter Hagerrot

Konferensen Ecological Challenges 2017 med tema ”System Change – Academia meets Activism” hölls nyligen på Norska Institutet för Sociologi och samfunnsgeografi på Oslo Universitet. Bakom konferensen står bland andra Professor Karen O´Brien som är en tung röst inom FN:s klimatpanel IPCC, där hon bidrar med ett samhällsvetenskapligt perspektiv på de utmaningar vi står inför. Hon inledde med att belysa hur systemförändringar styrs av både politiska, sociala och personliga värderingar som även påverkar våra handlingar. Likt fraktaler kan och behöver förändring ske omgående på samtliga nivåer. Konferensen har delvis växt fram ur nätverket Future Earth som syftar till att länka ihop forskning, utbildning och aktivism, något som speglades av att den var samarrangerad av flera parter från NGO:s till olika utbildningar, bl. a. Färnebo folkhögskola och deras Omställningsakademi.

Femke Wijkdekop och Nnimmo Bassey föreslår ekocidlagstiftning.

Femke Wijkdekop och Nnimmo Bassey föreslår ekocidlagstiftning.

En annan inledande röst på konferensen var Right Livelihood pristagaren, författaren, poeten och tidigare ordförande för Jordens vänner Nnimmo Bassey från Nigeria. Som en av få deltagare på konferensen lyfte han fram End Ecocide som en viktig påtryckning för förändring inte minst genom att det sammanför klimatkrav från nya, även akademiska håll. Han lyfte begrepp som Soil- och Re Source Democracy för att låta oss höra ”hur naturen verkligen talar, hur faktiskt även träd kommunicerar med varandra, och att vi behöver öva vår känslighet för ett sådant medvetande.

Vi måste även träna oss att kunna säga Nej när så behövs!

Systemförändring får inte vara en förhandlingsfråga framhöll han och varnade för att låta oss luras av tal om grön kapitalism, Parisavtal och SDG-mål. Ofta saknar de som står för de åsikterna en tillräcklig rättviseanalys av frågor om slaveri, kolonialism och neo-liberalism menar han. Istället för att aktivister i Nigeria sätter sin tillit till SDG-målen menar han att man lokalt har mer att vinna på att driva frågor om klimaträttvisa.

-Miljö, rättvise- och urbefolkningsrörelser behöver varandra och måste bli bättre på samverkan för att mota de hot vi står inför konstaterade Nnimmo och tog Nobelpristagaren Wangari Maathais rörelse Green Belt Movement som exempel.

Med på konferensen var också juristen Femke Wijdekop, en av huvudtalarna på Earth Rights Conference som End Ecocide Sweden medarrangerar i Sigtuna i april.