”Ekocidlagstiftning inom FN – för ett skifte mot grön ekonomi”

Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen – ecocide – växer globalt. En sådan lagstiftning, inom ramen för FN:s Romstadga, skulle innebära stora förändringar i investeringsflöden. Vilka dörrar stängs och vilka öppnas?

Idag går en stor del av världens investeringar till projekt som skadar livsmiljöer. Det är orimligt att långsiktiga investeringar, till exempel pensioner, investeras i verksamheter som gör kortsiktiga vinster medan skadorna de orsakar äventyrar framtiden. Ett förslag om en internationell lagstiftning mot livsmiljöförstörelse, ecocide, som kan åtalas i Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag, vinner nu mark. En lag om ecocide skulle innebära ett skifte i riskanalyserna rörande kontroversiella projekt. Genom att beslutsfattare får stöd i att på straffrättsliga grunder avstå från verksamhet som är lönsam men miljöförstörande, blir det möjligt att hejda den systematiska och omfattande förstöring som blivit vardagsmat. Kan en internationell lagstiftning om ecocide vara ett stöd för investeringar i hållbar innovation och cirkulär ekonomi? Är det ett sätt att hantera klimatfrågan? Är det överhuvudtaget möjligt att genomföra?

Arrangörer: Ekobanken och End Ecocide Sverige.

6 juli kl 15-15:50 Jonas Roupé Marknadschef Ragn-Sells, Eva Karlsson VD Houdini Sportswear, Annika Laurén, VD Ekobanken, Stuart Pledger, VD Sustainable Leaders Lab, Annette Ericsdotter Bettaeib, End Ecocide Sverige.
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, ”Sal F14”. Mer info, karta mm

7 juli kl 9-9:50 Samtal mellan Anna Borgeryd, Polarbröd, Jonas Roupé, End Ecocide Sverige/Ragn-Sells, Annika Laurén, VD Ekobanken och Annette Ericsdotter Bettaeib, End Ecocide Sverige.
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal D22”. Mer info, karta mm