På uppdrag av FN:s generalförsamling pågår sedan en tid ett arbete för naturens rättigheter, med bland annat internationella förespråkare för ekocidlagstiftning. Fram till midsommar pågår en dialogprocess, Harmony with Nature, där Niklas Högberg, Anders Tivell, Henrik Hallgren och Pella Thiel från End Ecocide Sverige deltar. Så här presenteras den:

”Kunskapsnätverket Harmony with Nature består av praktiker, akademiker och forskare dedikerade åt att stärka interdisciplinära samarbeten för att föra fram en icke-antropocentrisk, eller Jordcentrerad, världsbild, även kallad en jordlig rättsfilosofi. Centralt i denna världsbild är erkännandet av naturens egenvärde och av relationen mellan människan och Jorden som symbiotisk, sammanvävd och föremål för universums naturliga lagar.”

Processen anges som ett sätt att arbeta med implementeringen av FN:s hållbarhetsmål nr 12.8, som ska ”Säkerställa att människor överallt har tillgång till relevant information och medvetenhet för hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.”

De ca 150 ”experterna” från olika håll i världen ska besvara ett antal frågor om metoder för att implementera en jordlig rättsfilosofi, möjliga hinder och rekommenderade prioriteringar. Svaren sätts samman till en rapport till FN:s generalförsamling. Fokus för dialogen är att hitta sätt att omskapa system för mänsklig styrning (governance) så att de utgår ifrån ett perspektiv där Jorden, inte människan, är i centrum.

 

http://www.harmonywithnatureun.org/

UN logo