I förra veckan meddelade Internationella Brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC) i Haag att de nu kommer att åtala för brott som innebär förstörelse av livsmiljöer. Detta är ett fantastiskt erkännande av kopplingen mellan mänskliga rättigheter och naturen. Beslutet betyder att t ex regeringsrepresentanter, företagsledare och andra individer kan åtalas inom internationell lag för brott mot mänskligheten genom t ex miljöförstöring, exploatering av naturresurser och fördrivning av människor.

Beslutet tillkännages i ICC:s Policy Paper on Case Selection and Prioritisation som beskriver vilka kriterier domstolen använder för att prioritera bland fallen.

  • Paragraph 41 includes the wording “the Office will give particular consideration to prosecuting Rome Statute crimes that are committed by means of, or that result in, inter alia, the destruction of the environment, the illegal exploitation of natural resources or the illegal dispossession of land.”
  • Paragraph 7 – The Office will also seek to cooperate and provide assistance to States, upon request, with respect to conduct which constitutes a serious crime under national law, such as the illegal exploitation of natural resources, arms trafficking, human trafficking, terrorism, financial crimes, land grabbing or the destruction of the environment.

ICC utvidgar därmed inte sin jurisdiktion till att omfatta nya brott utan specificerar sin tolkning att även brott som innebär miljöförstöring kan utgöra ett brott mot mänskligheten och sin ambition att prioritera dessa fall.

Detta kan möjligen skifta bilden av ICC. Domstolen har kritiserats för att bara ta upp brott under krigstid och för att främst åtala afrikanska medborgare. Modern Ghana, en av Ghanas främsta nyhetssajter, kommenterar ICC:s beslut såhär (i relation till den extremt giftiga guldbrytningen):

Well, the ICC has now taken a step that could redeem it from its past flawed image and endear it to progressive people not only in Africa but in all developing countries. It announced on 15 September 2016 that henceforth, it will be investigating, with a view to prosecuting, “crimes assessed in the light of… the increased vulnerability of victims, the terror subsequently instilled, or the social, economic and environmental damage inflicted on the affected communities.

– Vi gläds åt ICC:s tydliggörande av kopplingen mellan mänskliga rättigheter och naturen, säger Pella Larsdotter Thiel från End Ecocide Sverige. Fortfarande är ICC:s utgångspunkt antropocentrisk, det är människans välfärd som står i centrum för åtalen. Vi tror inte att det räcker, utan det behövs ett biocentriskt perspektiv även för att kunna värna mänskliga rättigheter. Vi ser detta som ett steg på vägen mot att ekocid, eller brott mot naturen, kan läggas till ICC:s jurisdiktion som ett femte brott mot freden jämte folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och aggressionsbrott.

Reportage från Ekot i P1
Intervju med Pella Thiel från End Ecocide Sverige

Läs mer om ICC:s beslut