Luxemburg är redo att stödja erkännandet av ekocid i europeisk och internationell lagstiftning när tiden är inne, var svaret på en parlamentsfråga som både Jean Asselborn, Luxemburgs minister för utrikes- och europeiska angelägenheter samt Carole Dieschbourg, minister för miljö, klimat och hållbar utveckling, svarade på.

Ministrarnas gemensamma svar(på franska) visar att de har kunskap om den senaste internationella utvecklingen rörande ekocid som brott. ”Vi är medvetna om att initiativ sedan 2019 har mångfaldigats”. De uppmärksammade särskilt att Belgien tog upp frågan direkt vid Internationella brottmålsdomstolen i december förra året.

Samtidigt som ministrarna föreslog att det är lite tidigt för Luxemburg att delta i inrättandet av en nationell lag om ekocid, har ministrarna uppmärksammat att Frankrike, Belgien och Spanien alla har beslutat att undersöka möjligheterna till sådan lagstiftning. De lovade att regeringen skulle fortsätta att ”följa utvecklingen på detta område i grannländerna.”