Världsnaturfonden WWF utnämner Pella Thiel, vice ordförande i End Ecocide Sweden till Årets Miljöhjälte 2019 i kategorin biologisk mångfald.

WWF skriver: Pella Thiel strider för naturens egna rättigheter samt för att öka förståelsen och hitta naturens betydelse för alla människor. Hon har bland annat startat organisationen End Ecocide Sverige, en organisation som jobbar för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring.

Motivering: Med en tydlig röst för eldsjälen och debattören Pella Thiel naturens viktiga talan. På ett tydligt och medryckande sätt sprider hon budskapet om naturens självklara rättigheter. Med outtröttlig energi arbetar hon för en internationell lagstiftning mot miljöförstöring och för hela jordens biologiska mångfald. Hennes röst för naturen når över alla gränser hela vägen till FNs innersta hjärta.

Pella Thiel Årets Miljöhjälte

– Jag är så glad över att arbetet med naturens rättigheter och ekocidlagstiftning uppmärksammas på detta sätt av WWF. Vi är många som har arbetat länge över hela världen för en hälsosam relation mellan människa och natur, säger Pella Thiel från End Ecocide Sweden.

Vi i End Ecocide Sweden är oerhört stolta att Pella Thiel får denna utmärkelsen och erkännande för sitt viktiga arbete. Pella och de organisationer hon ingår i representerar lösningar för ett regenerativt samhälle.

Prisutdelningen sker 11 oktober av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf.

Den som nomineras ska under året ha visat: 1) Mod att gå mot strömmen. 2) Åstadkommit något nyskapande med potential att göra väsentlig skillnad för miljön. 3) Varit ett föredöme och inspiration
för andra. 4) Insatsen ska ha huvudsakligen skett utanför arbetstid – på frivillig basis.
Läs pressmeddelandet på Världsnaturfonden WWF.

Pella Thiel är även aktiv i
Naturens rättigheter i Sverige
United Nations Harmony with Nature Programme
Global Alliance for the Rights of Nature
Omställningsnätverket
Rädda Regnskog
Lodyn

Presskontakt Annette Ericsdotter: 070 777 91 00

Foto på Pella: Marie Sparreus och Ewa Jacobsson