Palme+EndEcocide_bild
End Ecocide Sverige tänker idag på Olof Palme och hans outtröttliga arbete för fred och frihet för alla människor på jorden. Hans insatser är högaktuella ända in i våra dagar.
Krig och miljöförstörelse ödelägger livsmiljöer för otaliga människor som antingen dör eller tvingas lämna sina hem.

1972 tog Olof Palme initiativ till FN:s miljökonferens i Stockholm, den första internationella konferensen om miljöfrågor. Här diskuterades för första gången det faktum att miljöförstöring inte känner några gränser, något som blivit allt tydligare under de följande decennierna. Palme lyfte under konferensen behovet av en internationell lag mot storskalig miljöförstöring, eller ekocid. I talet han höll vid konferensen sa han:

”The air we breathe is not the property of any one nation – we share it. The big oceans are not divided by national frontiers – they are our common property. … in the field of human environment there is no individual future, neither for humans nor for nations. Our future is common. We must share it together. We must shape it together.”

Om Palme hade fått fullt gehör för sina visioner hade världen sett annorlunda ut idag. Då hade vi sedan flera decennier haft ett internationellt regelsystem som sätter gränser för människans påverkan och förstörelse av naturen.

”The immense destruction brought about by indiscriminate bombing, by large scale use of bulldozers and pesticides is an outrage sometimes described as ecocide, which requires urgent international attention. It is shocking that only preliminary discussions of this matter have been possible so far in the United Nations and at the conferences of the International Committee of the Red Cross, where it has been taken up by my country and others. We fear that the active use of these methods is coupled by a passive resistance to discuss them.”

 

Arbetet med att införa ekocidlagstiftning fortsätter. Vi är stolta över att arbeta och verka i Olof Palmes anda och lovar att fortsätta tills världen har lagar som tar hänsyn till alla jordens folk, djuren, växterna, luften vi andas och vattnet vi dricker.

 

Hela talet, engelsk text
Svensk översättning

Effekts artikel om när Polly Higgins får Palmes tal

Läs gärna också om Ecocide Act, ett konkret förslag om ett tillägg till Romstadgan, som är en lag på högsta internationella nivå. Vår statsminister Stefan Löfvén har rätt att lägga fram förslag om att detta ska genomföras.