Den Interparlamentariska Unionen (IPU), som företräder 179 parlament runt om i världen, har i veckan antagit en resolution som ”uppmanar alla IPU: s parlament att stärka straffrätten för att förebygga och bestraffa omfattande, långvariga och allvarliga miljöskador, vare sig de orsakas i fred eller krig, och att undersöka möjligheten att erkänna ekocid som brott för att hindra hot och konflikter som orsakas av klimatrelaterade katastrofer och deras konsekvenser. ” (paragraf 31) Samtliga länder utom Indien, Nicaragua och Turkiet röstade för ekocidklausulen, dvs även Sverige. 

Samuel Cogolati, ordförande för den belgiska delegationen och initiativtagare till detta historiska förslag, var glasklar: ”Det är första gången det finns ett så brett internationellt samförstånd för erkännandet av ekocid som ett brott. Detta ligger i tiden.” 

Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden, säger ”Det är mycket glädjande att svenska parlamentariker går före och väljer att stödja ekocid som brott i IPU, även om regeringen ännu inte ställt sig bakom förlaget om ekocid som en del av Romstadgan.”

Resolutionen följer på förra veckans antagande av två viktiga rapporter i Europaparlamentet med förslag att ta itu med ekocid – en rapport som uppmanar ledamöterna att stödja att ekocid blir ett internationellt brott och den andra uppmanar kommissionen att överväga det för EU-lagstiftningen. 

För knappt ett år sedan var begreppet ekocid praktiskt taget okänt i Belgien, men nu är landet en föregångare i den växande rörelsen för att se storskalig förstörelse av naturen som ett allvarligt brott. Genom ett förslag i parlamentet i juni 2020, regeringens löften i september och ett starkt uttalande i Internationella brottmålsdomstolen i december har Belgien blivit en viktig röst i den snabbt växande rörelsen att använda straffrätt för att få bukt med ekocid. Genom denna omröstning vid den interparlamentariska unionen har Belgien tagit sitt påverkansarbete till global nivå.

Läs mer