Vi skrev en replik på debattartikeln ”Leva hållbart inte bara individens ansvar” från tre forskare på Stockholm Environment Institute, SEI i Svenska dagbladet 29 januari tillsammans med Anna Borgeryd från Polarbröd. Vi har tidigare skrivit ihop och Polarbröd har även delat ut Utstickarpriset till Polly Higgins för hennes arbete med ekocidlagstiftning. Vi tycker att det är dags att bli lite tydligare kring hur en lagstiftning skulle kunna se ut för att kunna åstadkomma en hållbar konsumtion. Tyvärr tog inte SvD in texten, men här är den:

Internationell lagstiftning för hållbar konsumtion

Vi kan inte förvänta oss att individer ska ta ansvar för miljön i ett samhälle vars lagar och regelverk inte gör det, skriver tre forskare vid Stockholm Environment Institute i en pedagogisk debattartikel (SvD 29 jan). De pekar på begränsningar i att förlita sig på frivilligheten hos individer och företag att ta ansvar för en hållbar konsumtion, särskilt i en global ekonomi där företag ofta är multinationella. De efterlyser tydligare lagstiftning och riktlinjer kring vår konsumtion, men saknar förslag på hur dessa ska se ut.

Många företag ser långsiktiga styrmedel som något positivt. I rapporten Svenska företags syn på hållbarhet och lönsamhet från Sjunde AP-fonden och konsultbolaget 2050, dras slutsatsen att svenska företag välkomnar mer ambitiös miljölagstiftning. Av 316 svarande aktiebolag anser hela 67 procent att en sådan skulle gynna verksamheten på lång sikt. Nästan vartannat företag, 45 procent, anger att man skulle gynnas även på kort sikt.

Konsumtion är nu ett allvarligt hot på planetär skala, ”en fortsatt överkonsumtion av naturresurser kommer att resultera i ödesdigra konsekvenser” som SEI-forskarna skriver. Miljöförstöring är ett skrämmande vanligt resultat av ’business as usual’ i den globala ekonomin. Detta hotar mänsklighetens försörjning, internationell fred och säkerhet, jämlikhet och rättvisa. Det är dags att hantera denna situation på ett övergripande plan; i en global ekonomi måste även styrmedlen vara globala. Vi vill lyfta förslaget om att införa ekocid, livsmiljöförstörelse, som ett brott möjligt att åtala vid Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag jämte krigsbrott, aggressionsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. Detta är egentligen inget nytt förslag, utan fanns med då Romstadgan (det styrande dokumentet för ICC) förhandlades fram, men ströks under oklara omständigheter. Nu, 20 år senare, behöver vi lyfta in det igen.

Det är de högst ansvariga för projekt som innebär ekocid som kan åtalas för brott. Att billiga produkter från Kina når konsumenter i Sverige till priser som inte reflekterar den påverkan på miljön de skapar, är ett resultat av många små beslut. Istället för att lägga ansvaret längst ut i denna beslutskedja, hos konsumenterna, innebär en internationell lagstiftning mot ekocid att verksamheter som riskerar stor miljöpåverkan förbjuds redan vid källan.

Att vi betalar varors och tjänsters fulla pris, så kallad True Cost Pricing, är ett annat nödvändigt steg. Mänsklighetens fossilbränsleförbrukning subventioneras exempelvis med tusentals miljarder årligen och förvrider marknaden och skalfördelar till förmån för ohållbar konsumtion.

Lagstiftning mot ekocid och en prissättning som speglar de sanna kostnaderna — d.v.s. en verklig marknadsekonomi inom ett biosfärskyddande juridiskt ramverk— skulle skapa verklighetsförankrade incitament som leder till en mer hållbar resursanvändning även på individnivå. Det skulle också innebära en hävstång för investeringar i verksamheter som fungerar i samspel med ekosystemen. Samtidigt skulle en lag mot ekocid kunna medföra ett nödvändigt skifte i människans relation till naturen. Det vi tillsammans uppfattar som värdefullt, och det som vi för vår överlevnad behöver slå vakt om, värnas i lagen.

 

Pella Larsdotter Thiel, End Ecocide Sweden

Peder Karlsson, End Ecocide Sweden

Anna Borgeryd, Polarbröd