I ett unikt rättsfall i Sverige, det så kallade Magnoliamålet, stämmer två ungdomsorganisationer staten för försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland till det tjeckiska bolaget EPH. End Ecocide Sverige är part i målet.

I stämningsansökan yrkar ungdomsorganisationerna PUSH och Fältbiologerna att domstolen förklarar affären ogiltig och regeringen stoppar försäljningen då den bryter mot flera internationella och nationella miljörättsliga åtaganden samt mot regeringsformen.

Stämningsansökan är unik i Sverige, men liknande juridiska processer där medborgare stämmer staten över klimatförändringen, pågår i andra delar av Europa. Förra året vann den nederländska organisationen Urgenda över staten i första instans, i ett snarlikt fall.

Magnoliamålet nästa generation

Robin Holmberg, PUSH Sverige, Minou Moon, Fältbiologerna, Jonas Bane, Klimataktion, samt nästa generation vid Stockholms tingsrätt.

      

ecocide_magnolia

Ewa Jacobsson, End Ecocide Sverige, lämnar in fullmakt.

 

Stämningsansökan lämnas till Stockholms tingsrätt den 15 september 2016. End Ecocide Sverige är en av kärandena i målet tillsammans med 178 andra.

 

Film från överlämningen

Magnoliamålet på Facebook

SVT:s artikel om fallet