Arbetssätt

Hur vi fattar beslut

Varje arbetsgrupp inom End Ecocide Sweden är organiserad som en cirkel där var och en får komma med förslag, som framförs på något av arbetsgruppens möten. Efter att förslaget framförts, har vi en reaktionsrunda, där var och en i cirkeln får uttrycka sina spontana intryck på förslaget. Vid behov har vi sedan ytterligare en runda med klargörande frågor. Därefter ges möjlighet för förslagsställaren att modifiera sitt förslag, innan hen söker konsent för förslaget.

Konsent är något annat än konsensus, och brukar uttryckas som ”good enough for now, safe enough to try”.

På detta sätt säkerställer vi att var och en i arbetsgruppen får komma till tals, samtidigt som föreningen får riktning framåt i besluten på ett effektivt sätt.

Mål och riktlinjer

Varje arbetsgrupp ansvarar själv för att formulera sina mål och prioriterade arbetsuppgifter, som ska vara i linje med föreningens Vision – Mission – Aim.

Medlemmar

Arbetsgruppen för medlemsfrågor jobbar just nu med att förbättra hur nya medlemmar på enklast möjliga sätt kan hitta den information de söker, hur de finner sig tillrätta i föreningen, och hur vars och ens intressen passar ihop med olika uppgifter som föreningen just nu behöver hjälp med.
Vi träffas på torsdagar kl 19:30-20:30.
Sammankallande: Margareta Ellnebo.

Styrelse

Under hösten 2019 fattade styrelsen principbeslut om att flytta över merparten av föreningens uppgifter till arbetsgrupper och att ställa om föreningens organisation till sociokratisk cirkel-modell. Denna omställning har pågått under 2020. Målsättningen är att på föreningens årsmöte den 23:e mars 2021 vara färdiga att gå vidare med att ombilda styrelsen till en sociokratisk så kallad ”general circle”. Läs mer…

Näringsliv

Arbetsgruppen för näringslivet verkar för att engagera näringslivets stöd för ekocidlagstiftning. Du som är van att arbeta med företags ledningsgrupper och bolagsstyrelser är mycket välkommen att kontakta oss.
Kontaktperson: Jon Bäcklund.
För frågor, v g maila medlemsinfo at endecocide.se

Politik

Politikgruppen träffas varje fredag på Zoom kl 9-10:30, då vi går igenom vad som hänt sen sist och vad var och en behöver hjälp med. Sammankallande: Karolina Carlsson.

Rent principiellt är det vår uppfattning och erfarenhet att ekocidlagstiftning inte är en partipolitisk fråga, och att varje grundideologi innehåller olika positiva värderingar som harmonierar på olika sätt med de värderingar som ekocidlagstiftning är ett konkret uttryck för.

Kommunikation

Arbetsgruppen för extern och intern kommunikation fördelar arbetsuppgifterna mellan mindre grupper, var och en med fokus på ett särskilt område; PR, sociala media, produktion (grafisk form, video och audio), webb mm.

Starta en ny arbetsgrupp?

Är du intresserad av att bidra till att frågan om ekocidlagstiftning når ut i nya former? Vi har identifierat ett flertal områden som vi gärna skulle jobba med.

Skicka ett mail till medlemsinfo at endecocide.se om du vill ha mer information om detta.