Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /storage/content/03/102503/endecocide.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 5401 Arbetsgrupper | End Ecocide

Arbetssätt

Om arbetsgrupperna

Varje arbetsgrupp inom End Ecocide Sverige är organiserad som en cirkel där var och en får komma med förslag, som framförs på något av arbetsgruppens möten.

Mål och riktlinjer

Varje arbetsgrupp ansvarar själv för att formulera sina mål och prioriterade arbetsuppgifter, som ska vara i linje med föreningens Vision – Mission – Aim.

Medlemmar

Arbetsgruppen för medlemsfrågor arbetar just nu med att utveckla nya former för internkommunikation, vilket bland annat omfattar inkludering och breddning av föreningens aktiviteter. En viktig fråga är hur olika medlemmars intressen kan komma till uttryck inom ramarna för olika uppgifter som föreningen som helhet är i behov av.
Vi träffas på torsdagar kl 19:30-20:30.
Sammankallande: Stina Sköld.

Näringsliv

Arbetsgruppen för näringslivet verkar för att engagera näringslivets stöd för ekocidlagstiftning. Du som är van att arbeta med företags ledningsgrupper och bolagsstyrelser är mycket välkommen att kontakta oss.
Kontaktperson: Jon Bäcklund.
För frågor, v g maila medlemsinfo at endecocide.se

Politik

Sammankallande: Karolina Carlsson.

I enlighet med föreningens stadgar är vårt arbete baserat på förutsättningen att ekocidlagstiftning inte är en partipolitisk fråga, och att varje grundideologi innehåller olika positiva värderingar som harmonierar på olika sätt med de värderingar som ekocidlagstiftning är ett konkret uttryck för.

Kommunikation

Arbetsgruppen för extern och intern kommunikation fördelar arbetsuppgifterna mellan mindre grupper, var och en med fokus på ett särskilt område; PR, sociala media, produktion (grafisk form, video och audio), webb mm.

FAITH

Denna arbetsgrupp arbetar med att samla stöd för ekocidlagstiftning hos olika trossamfund, i samarbete med bland annat Stop Ecocide International.