Författare: admin

Ekocidlagstiftning på S-kongressen!

Genom vårt speciella sändebud Birgitta Dahl, Sveriges första miljöminister och fd talman, överlämnades förslaget om ekocid som del av Romstadgan till statsminister Löfvén, justitieminister Morgan Johansson och försvarsminister...

Läs mer

Motioner om ekocidlagstiftning

Under 2014 togs frågan om ecocide upp i flera sammanhang i Sverige. Miljöpartiets riksdagsledamöter Annika Lillemets och Valter Mutt motionerade i riksdagen om ecocide (med Pernilla Stålhammar) respektive naturens rättigheter....

Läs mer

Aktuellt

Ecocide and Humanitarian Catastrophe in the Anthropocene – Föreläsning med Polly Higgins på KTH 23 nov 15-11-04 Could criminalising mass damage and destruction of ecosystems at the top level be a game-changer in how we...

Läs mer