eco-admin

Kommentarer med anledning av mediarapportering

End Ecocide Sverige arbetar för att ekocid inkluderas som brott i Romstadgan, vilket skulle leda till att miljöbrottslingar kan ställas inför Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Ekocidlag får stöd av Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen har beviljat End Ecocide Sverige medel för projektet ”Kunskapsbas för en lag som skyddar Jorden”.  Projektet ger oss en rejäl skjuts framåt mot vårt

InterFaith call for Ecocide Law: en inbjudan

End Ecocide Sweden bjuder tillsammans med Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling in till Faith for Ecocide Law: en internationell, interreligiös koalition

No more posts to show