EU-parlamentet antar rapporter som inkluderar ekocid

Två rapporter som antogs den här veckan i Europaparlamentet stöder ekocidlagstiftning på...

Läs mer