Om ekocid

Q&A on Ekocide Law

Allt du vill veta om ekocid

Här kommer en sammanställning av vad ekocid är och hur en lag om storskalig miljöförstöring skulle kunna appliceras. Varför en lag, hur kan det förhindra förstöring av ekosystem, och hur kan det skifta investeringarna?