Kategori: Uncategorized

Möte inom Romstadgan i november

Just nu undersöks förutsättningarna för ett möte om ekocidlagstiftning i samband med att de stater som är parter i Romstadgan och Internationella Brottsmålsdomstolen möts i Haag i november. Mötet skulle kunna arrangeras av flera...

Läs mer

Ekocidlagstiftning i Almedalen

Under Almedalen arrangeras ett seminarium ”Ekocidlagstiftning som hävstång för hållbara investeringsflöden”. Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning skulle...

Läs mer

Ekocidlagstiftning på S-kongressen!

Genom vårt speciella sändebud Birgitta Dahl, Sveriges första miljöminister och fd talman, överlämnades förslaget om ekocid som del av Romstadgan till statsminister Löfvén, justitieminister Morgan Johansson och försvarsminister...

Läs mer

Motioner om ekocidlagstiftning

Under 2014 togs frågan om ecocide upp i flera sammanhang i Sverige. Miljöpartiets riksdagsledamöter Annika Lillemets och Valter Mutt motionerade i riksdagen om ecocide (med Pernilla Stålhammar) respektive naturens rättigheter....

Läs mer
Läser in