Ekocidlag får stöd av Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen har beviljat End Ecocide Sverige medel för projektet ”Kunskapsbas för en lag som skyddar Jorden”.  Projektet ger oss en rejäl skjuts framåt mot vårt mål, att ekocid ska bli ett internationellt brott. För ansökan och arbetet svarar föreningens näringslivsgrupp. Syftet är att ta fram underlag som stöd för beslutsfattare i frågan, ett arbete av internationell betydelse som förväntas lyfta kunskapsläget kring ekocidlagstiftning avsevärt. Projektet ska resultera i ett antal rapporter om frågans koppling till cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter och artificiell intelligens.

De 2,2 MSEK som Postkodstiftelsen stöder oss med gör att vi kan ge beslutsfattare de faktaunderlag som de behöver för att kunna fatta beslut. Det är brådskande att ta fram underlag inför kommande FN-möten i hållbar utveckling – UNEP@50 och Stockholm+50 – där frågan bör vara en del av agendan med tanke på det akuta läget för jordens ekosystem. Underlagen ger också möjlighet att nå ut med intressant, ny information om värdet med ekocidlag och hur den kan skapa förutsättningar för en ekonomi inom planetens gränser. Inget liknande underlag existerar idag.

Medlen gör att vi kan arbeta mer intensivt för att engagera näringslivets och opinionsbildares stöd. Det arbete som möjliggörs av Postkodstiftelsens stöd kommer att hjälpa alla som arbetar för ekocidlagstiftning, inte bara i Sverige utan över hela världen.

Dela mig

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.