Ekocidlag får stöd av Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen har beviljat End Ecocide Sverige medel för projektet ”Kunskapsbas för en lag som skyddar Jorden”.  Projektet ger oss en rejäl skjuts framåt mot vårt mål, att ekocid ska bli ett internationellt brott. För ansökan och arbetet svarar föreningens näringslivsgrupp. Syftet är att ta fram underlag som stöd för beslutsfattare i frågan, ett arbete av internationell betydelse som förväntas lyfta kunskapsläget kring ekocidlagstiftning avsevärt. Projektet ska resultera i ett antal rapporter om frågans koppling till cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter och artificiell intelligens.

De 2,2 MSEK som Postkodstiftelsen stöder oss med gör att vi kan ge beslutsfattare de faktaunderlag som de behöver för att kunna fatta beslut. Det är brådskande att ta fram underlag inför kommande FN-möten i hållbar utveckling – UNEP@50 och Stockholm+50 – där frågan bör vara en del av agendan med tanke på det akuta läget för jordens ekosystem. Underlagen ger också möjlighet att nå ut med intressant, ny information om värdet med ekocidlag och hur den kan skapa förutsättningar för en ekonomi inom planetens gränser. Inget liknande underlag existerar idag.

Medlen gör att vi kan arbeta mer intensivt för att engagera näringslivets och opinionsbildares stöd. Det arbete som möjliggörs av Postkodstiftelsens stöd kommer att hjälpa alla som arbetar för ekocidlagstiftning, inte bara i Sverige utan över hela världen.

Dela mig

Fler nyheter och event

1695371177041-bfac70b9-d629-406e-a63c-b9d0427e34770 1_1

Exponential Roadmap Initiative rekommenderar företag att offentligt stödja ekocidlag

fallback

EU har chansen att erkänna de grövsta miljöbrotten på internationell nivå

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (4)
Event 15 maj

15 maj: Legally protecting nature in times of peace and conflict – event inför Europarådets toppmöte

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (1)

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag

Världspremiär - körsång för ekocidlag

Världspremiär – körsång för ekocidlagstiftning

29thFORSHARING

EU-parlamentet för att inkludera ekocid i EU-lagstiftning

Samtliga i EUs juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

Samtliga i EU:s juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

event
Event 29 mar

March 29: Ecocide Law for an Economy within Planetary Boundaries (online webinar)

Skärmavbild 2023-01-30 kl. 08.02.14

Ny rapport: Ecocide law for an Economy within Planetary Boundaries

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag
Event 25 jan

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag

Podcast with Pella Thiel

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023!