Video från 24 nov: Ekocid, tro & politik

Ekocid, tro & politik – Hur kan socialdemokratin och trossamfund leda vägen för ekocidlagstiftning?

Ett hoppfullt samtal som väver samman historia, nutid och framtid. Docent Martin Hultman, Chalmers gav en historisk bakgrund om ecocid och det lagförslag som ger möjlighet att jämna ut styrkeförhållandena mellan människan och naturen.
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palme International center berättar att frågan om ecocidlagstiftning nu lyfts på flera håll i arbetarrörelsen, och att det är så mycket mer än en miljö-och arbetsmiljöfråga. Det är ett nytt synsätt på ett ekonomiskt system.
Anna-Karin Hammar, präst i Svenska Kyrkan, menade att religionen förankrar livets helighet, och i varje tradition finns samhörighet, rättvisa och livets och naturens helighet. I Svenska Kyrkan finns relationen till naturen i sakramentena, dop och nattvard. Ecocidlagstiftningen kan förankras i en ekonomi för livets skull och även i världsreligionerna.
Henrik Grape, Kyrkornas Världsråd, inledde med att tala om de tre tomma stolarna vars röst måste höras när viktiga beslut fattas: världens fattiga, framtida generationer och naturen själv. En ecocidlagstiftning är ett sådant beslut som lyfts i detta viktiga samtal.

Video från livesändningen:


Medverkande och program:
“Varför ekocidlagstiftning” – presentation om idén med Martin Hultman, docent vid Chalmers. Följt av samtal med Hultman, Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palme Internationella Center och Anna Karin Hammar, präst vid Svenska Kyrkan.
Samtalsvärd: Henrik Grape, Svenska Kyrkan och World Council of Churches.

Detta webbinarium är öppet för alla men vänder sig främst till dig som är aktiv inom socialdemokraterna lokalt, regionalt eller nationellt och till dig som arbetar eller verkar inom ett trossamfund, oberoende av religion.
Allt fler röster höjs idag för ekocidlagstiftning runt om i världen. Bland annat har påven Franciskus, Frankrikes president Macron och Belgiens regering öppet uttalat att storskalig miljöförstöring borde vara kriminellt.

Vad händer i Sverige?
För snart 50 år sedan lyfte Olof Palme ekocid under FN:s första miljökonferens i Stockholm, därefter har det kontinuerligt lagts motioner i ämnet under några decennier utan några större avtryck – men under de senaste åren har insikten kommit att en sådan lagstiftning behövs för att ha chans att hantera de accelererande existentiella mänskliga kriserna.
Folkvalda i olika partier, civilsamhället och End Ecocide Sweden är i centrum för kunskapsspridning och mobilisering i frågan. Detta upplysningsarbete inkluderar aktörer inom Svenska kyrkan och Socialdemokraterna. För några månader sedan skrev Karl-Petter Thorwaldsson, dåvarande ordförande för LO och Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella center en debattartikel med uppmaningen att Sverige ska gå i täten för det internationella arbetet med ekocidlagstiftning. Under hösten 2020 lades det en motion av riksdagsledamöterna Magnus Mannhammar (S) och Rebecka Le Moine (Mp) som yrkade på att Sverige undersöker möjligheter för att komplettera Romstadgan. I detta webbinarium bjuder vi in till samtal mellan religiösa samfund, universitetsvärlden och arbetarrörelsen. för att lära mer om möjligheterna och utmaningarna inför en ekocidlagstiftning.

Datum: 24 november Tid: 12.00
Zoomlänk: https://zoom.us/j/92607978384
Facebook: Facebookevent

In English: The Swedish Trade union calls for Ecocide as a crime

Dela mig
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.