Video från Webbinarium 19 nov: Environmental law lecture

Eleanor Sharpston har ett särskilt intresse för effektiv tillgång till rättslig prövning i syfte att verkställa miljöskyddslagstiftning och även för möjligheten att ändra Romstadgan för att inkludera ”ekocid” som allvarligt internationellt brott.

UPDATE: Video from this webinar is to be found here

From “Do trees have rights?” to wondering about ecocide – drawing on the rule of law to protect our environment

Eleanor Sharpston håller den andra föreläsningen i Stockholm Environmental Law Lectures Series. Serien lanserades 2018 med syftet att vartannat år anordna en framstående miljörättsföreläsning av en världsledande forskare på området.

År 2014 utsågs Eleanor Sharpston till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Eleanor Sharpston QC var generaladvokat vid EU‐domstolen från 2006 till 2020. Vid EU‐domstolen skrev hon åtskilliga förslag till avgöranden med stort genomslag i miljörättsliga frågor. Detta inkluderar övergripande frågor som tillgång till rättslig prövning, särskilt för intresseorganisationer, Århuskonventionen och granskningsprocesser; och även mer specifika frågor som utsläpp, vattenpolitik, bortskaffande av avfall, farliga ämnen och SVHC‐ämnen, samt habitatdirektivet och fågeldirektivet.

Datum: 19 november 2020 kl 17.00‐18.30 CET
Format: nätföreläsning via Zoom
Anmälan: Via mejl till smc@juridicum.su.se senast 16 november 2020.
Deltagarna får mejl med länk till föreläsningen i god tid före start.

Länk till eventet på Juridiska institutionen på Stockholms universitet

In English: 2020 Stockholm Environmental Law Lecture

Dela mig
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.