EU-kommissionen efterlyser bättre miljölagstiftning, nämner ekocid

EU-kommissionen antog strax före jul ett förslag om nytt direktiv för strafflagstiftning för miljöbrott. End Ecocide Sverige deltog i konsultationsprocessen och påpekade behovet av ekocid som internationellt brott, vilket hela 38 % av de som svarade gjorde.

Ekocid är tyvärr inte en del av det antagna förslaget, men EU-kommisionären med ansvar för miljö- och havsfrågor Virginijus Sinkevičius, nämnde att frågan finns på agendan. Det saknas riktiga straff för miljöbrott i Europa idag, sa han och citerade Abraham Lincoln: “Law without proper enforcement is just a good advice”.

Miljöbrott orsakar oåterkalleliga och långvariga skador på människors hälsa och miljö, men de är svåra att utreda och ställa inför domstol och sanktionerna tenderar att vara svaga. Det är därför vi behöver stärka vår miljöstraffrätt. I en tid då det internationella samfundet diskuterar brottet ekocid, är en hög miljöskyddsnivå inte bara viktig för nuvarande utan även framtida generationer då vi fördubblar våra ansträngningar för att bekämpa miljöförstöring, sa Sinkevičius.

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans har även tidigare uttalat sig om behovet av en krismedvetenhet om ekocid.

Miljöbrott är inte bara relativt riskfria för den som begår dem, de är också mycket lönsamma. Enligt Interpol och UNEP utgör miljöbrott den fjärde största kategorin kriminell aktivitet i världen efter droger, människohandel och förfalskning, och antalet miljöbrott växer snabbt. EU-kommissionen vill med förslaget, som nu kommer att behandlas av EU-parlamentet, förpliktiga EU:s medlemsstater att tillämpa en striktare miljöbrottslagstiftning.

Ett antal organisationer (bl a Stop Ecocide International) och EU-parlamentariker skrev till kommissionen inför förslaget och påminde om att Europaparlamentet flera gånger har påtalat behovet av ekocid som brott på internationell nivå: ”Europaparlamentet har också krävt att det ska erkännas som ett brott i nationell lag, för att påskynda diskussionerna på internationell nivå, och för att sträva efter att säkerställa att dessa brott, som äventyrar planetens säkerhet för hela mänskligheten, inte kan förbli ostraffade när de begås antingen på europeiskt territorium eller av europeiska företag, eller när européer faller offer för dem.”

Läs mer om förslaget till direktiv

Dela mig
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.