EU-parlamentet antar rapporter som inkluderar ekocid

Två rapporter som antogs den här veckan i Europaparlamentet stöder ekocidlagstiftning på EU-nivå och internationell nivå. Den ena kommer från Utskottet för rättsliga frågor och behandlar företagens ansvar för miljöskador. Rapporten uppmanade EU-kommissionen att “study the relevance of ecocide to EU law and EU diplomacy” (punkt 12) – ett viktigt steg som länge drivits av parlamentsledamoten Marie Toussaint (Gröna/EFA, ovan till höger), som samordnar Ecocide Alliance, en internationell allians av parlamentariker där bl a svenska Rebecka LeMoine ingår. Beslutet kommer inte långt efter att det prestigefyllda European Law Institute godkänt ett projekt för att utarbeta en modell-lagstiftning för ekocid för potentiell tillämpning i EU

Den andra rapporten kommer från Utrikesutskottet, om klimatförändringarnas effekter på mänskliga rättigheter och miljöförsvararnas roll i denna fråga. Rapporten uppmuntrar “the EU and its Member States to take a bold initiative … to pave the way within the International Criminal Court (ICC) towards new negotiations between the parties with a view to recognising ‘ecocide’ as an international crime under the Rome Statute” (punkt 11). 

”Europeiska unionen måste hålla sitt löfte om att vara en global ledare för rättvisa och skydd av den levande världen. Vi har arbetat outtröttligt för att EU ska diskutera och anta ekocid som brott. Nu är tiden inne” säger Marie Toussaint och fortsätter: ”Det kan ta lite tid att fastställa konkret erkännande i europeisk lag, men vi kommer inte att låta detta parlamentariska krav gå obemärkt förbi. Europeiska kommissionen och alla europeiska ledare måste agera – och vi kommer att se till att de gör det.” 

Läs mer

Dela mig