EU-parlamentet uppmanar till stöd för ekocidlagstiftning!

NYHET: Europaparlamentet har röstat för att uppmana ”EU och medlemsstaterna att främja erkännandet av ekocid som ett internationellt brott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) ”.

Ändringsförslaget i ett betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2019 lades fram av ledamoten Salima Yenbou (De gröna/EFA – bilden ovan). Det understryker det ömsesidiga beroendet mellan människors och ekosystemens välbefinnande och stöder internationella insatser för att hantera miljöbrott*.

Marie T

Marie Toussaint, EU-parlamentariker som länge drivit frågan, säger: ”Detta är en riktig seger, ett första stort steg mot Europeiska Unionens erkännande av ekocid. Medlemsstaterna måste nu föra talan inom ICC och på den internationella scenen. Klimatförändringarna accelererar, förlusten av biologisk mångfald leder till globala pandemier, havet stiger: låt oss gå snabbt framåt! ”

Nyheten kommer samtidigt som ett offentligt samråd inleds, som efterlyser inlägg från stater, individer, grupper, organisationer, företag och institutioner i utarbetandet av en juridisk definition av ”ekocid”, en term som allmänt används för att hänvisa till storskalig förstörelse av ekosystem.

Den juridiska definitionen utvecklas av en oberoende panel av internationella brotts- och miljörättsjurister som sammankallats av Stop Ecocide Foundation på begäran av riksdagsledamöter från regeringspartier i Sverige. Panelen har till uppgift att utarbeta en robust definition som kan läggas fram för det ändamål som beskrivs i Europaparlamentets betänkande: att lägga till ekocid i listan över brott i Romstadgan. För närvarande är dessa folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. 

Pär Holmgren, EU-parlamentariker kommenterar: ”Det är ett viktigt steg som parlamentet har tagit för att ekocid, i en förhoppningsvis nära framtid, ska definieras  som ett internationellt brott. Ekocidlagstiftning kan bidra starkt till att avskräcka beslutsfattare i olika sammanhang från verksamheter som innebär storskalig skada på natur och ekosystem, då de blir personligen ansvariga för konsekvenserna. Det kan därför bli ett viktigt juridiskt verktyg för att lindra effekterna av såväl klimatförändringar som förlust av biologisk mångfald.

Jojo Metha

Jojo Mehta, ordförande för Stop Ecocide Foundation, säger: ”Denna omröstning i Europaparlamentet är enormt uppmuntrande. Den politiska världen vaknar snabbt upp till vad forskare har sagt i årtionden och vad urfolk har sagt i århundraden: att mänskligheten inte kan förstöra den naturliga världen utan konsekvenser. Vi vet nu att tipping points passeras och vi har kort tid på oss att agera. Att göra ekocid till ett brott adresserar detta och tillhandahåller ett konkret verktyg för att förhindra de värsta skadorna.

Utvecklingen av en juridisk definition, i samråd med experter och med stater som är parter i Romstadgan, är nyckeln till framgång för denna juridiska väg, förklarar Mehta. ”Vår organisation efterlyser synpunkter från respekterade röster på flera områden för att ge en omfattande bakgrund till processen. Förutom vetenskapligt underlag söker vi ​​input från urfolksledare, vars röster är oumbärliga här, eftersom 80% av jordens biologiska mångfald förvaltas av urfolk. Vi söker också ledare för trossamfund, ungdomars röster och företagens hållbarhetssektor. Det offentliga samrådet är en grundläggande del av denna kunskapsinsamling.”

Mehta tillägger: ”parterna i Romstadgan konsulteras också. Offentlig och politisk efterfrågan på ekocidlagstiftning växer snabbt och regeringssynpunkter är viktiga, eftersom det i slutändan är stater som kommer att föra fram detta viktiga tillägg till listan över internationella brott.”

* Detta ändringsförslag röstades igenom den 20 januari 2021 av Europaparlamentets plenarsession (340/323/17). Hela rapporten antogs sedan (459/62/163).

Fullständig text i tillägg:

12. betonar att biologisk mångfald och mänskliga rättigheter är sammanlänkade och beroende av varandra, och påminner om staternas skyldigheter för mänskliga rättigheter för att skydda den biologiska mångfalden som dessa rättigheter är beroende av, inklusive genom att tillhandahålla medborgarnas deltagande i beslut om biologisk mångfald och ge tillgång till effektiva åtgärder i fall av förlust och nedbrytning av biologisk mångfald; uttrycker sitt stöd till de framväxande normativa ansträngningarna på internationell nivå i förhållande till miljöbrott, uppmuntrar i detta avseende EU och medlemsstaterna att främja erkännandet av ekocid som ett internationellt brott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC);

Statligt stöd för att kriminalisera ekocid

Det finns ett växande statligt stöd för arbetet för att göra ekocid till ett internationellt brott: i december 2019 krävde ö-staterna Vanuatu och Maldiverna ett allvarligt övervägande av ekocid som brott vid Internationella brottmålsdomstolens årliga möte; i början av 2020 uppmanade den svenska arbetarrörelsen Sverige att föreslå det. i juni lovade Frankrikes president Macron att bli mästare på den internationella scenen. Påven Franciskus har också sagt att han anser att ekocid bör läggas till i listan över internationella brott (nov 2019); han mottog Stop Ecocides styrelseledamot Valérie Cabanes för en audiens i september 2020. Två motioner om ekocid har lagts fram i svenska riksdagen, en från Vänsterpartiet och en från Miljöpartiet/Socialdemokraterna. I oktober lovade Belgiens nyligen sammansatta regering att ”ta diplomatiska initiativ för att hejda ekocid som brott” och i december blev Belgien den första europeiska staten att lyfta frågan i ICC. Finlands utrikesminister uttryckte också stöd för for Vanuatus och Maldivernas initiativ. I Spanien har utrikesutskottet i parlamentet lämnat in en resolution till regeringen om att utreda möjligheterna om att lagstifta mot ekocid nationellt och internationellt. 

Dela mig

Fler nyheter och event

fallback

EU har chansen att erkänna de grövsta miljöbrotten på internationell nivå

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (4)
Event 15 maj

15 maj: Legally protecting nature in times of peace and conflict – event inför Europarådets toppmöte

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (1)

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag

Världspremiär - körsång för ekocidlag

Världspremiär – körsång för ekocidlagstiftning

29thFORSHARING

EU-parlamentet för att inkludera ekocid i EU-lagstiftning

Samtliga i EUs juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

Samtliga i EU:s juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

event
Event 29 mar

March 29: Ecocide Law for an Economy within Planetary Boundaries (online webinar)

Skärmavbild 2023-01-30 kl. 08.02.14

Ny rapport: Ecocide law for an Economy within Planetary Boundaries

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag
Event 25 jan

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag

Podcast with Pella Thiel

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023!

Faith Voices_COVER_spread

Religiösa röster för ekocidlag