Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag

Nu växer trycket för att Europarådet* ska arbeta för en internationell lagstiftning om ekocid. Europarådets parlamentariska församling (PACE) antog i januari i år en resolution som stödjer en internationell lagstiftning om ekocid.

”Församlingen uttrycker […] sitt starka stöd för att ändra Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC) genom att lägga till ekocid som ett nytt brott.”

I samma resolution uppmanades alla medlemsstater att introducera brottet ”ekocid” i sin nationella lagstiftning.

Nästa steg kan komma att tas nu i maj. Den 16-17 maj är det dags för ett toppmöte med medlemsstaternas stats- och regeringschefer. Ordförandelandet Island står värd för mötet, som äger rum i Reykjavík.

Nu hoppas Islands premiärminister Katrín Jakobsdóttir att toppmötet kommer att leda till en positiv utveckling när det gäller erkännande av ekocid som ett brott. 

I mars i år svarade Jakobsdóttir på en fråga i det isländska parlamentet. Hon sade att hon är optimistisk i frågan, och att Island aktivt diskuterar ekocid i internationella sammanhang, inte bara i Europarådet utan även inom FN och Nordiska rådet. 

”Personligen tror jag att det är en tidsfråga innan det här blir den största frågan inom mänskliga rättigheter, även om det kommer att bli komplicerat att implementera. Jag hoppas att Europarådet kommer att sända ett budskap i den här frågan”, sade Jakobsdóttir. 

Hon tillade att Ukrainas 10-stegsplan för fred, som bland annat innehåller förebyggande av ekocid, är en milstolpe:

”Eftersom Ukraina kommer att diskuteras vid toppmötet hör frågan om ekocid hemma här; vi kommer att diskutera våra gemensamma värderingar om mänskliga rättigheter, demokrati och internationell ordning. Jag tror också att vi kommer att ta upp frågan för diskussion, och jag hoppas att vi får positiva nyheter.”

Några veckor senare bekräftade Jakobsdóttir återigen Islands intresse för en internationell ekocidlagstiftning när hon talade vid ett seminarium. Hon sade då att;

”det pågår viktigt förberedelsearbete för en internationell rättslig ram för ekocid, som jag och min regering följer mycket noga”.

Den isländska regeringen har även uttryckt att de under sitt ordförandeskap i Europarådet kommer att prioritera frågor som rör förhållandet mellan mänskliga rättigheter och miljön.

Kvällen den 15 maj bjuder End Ecocide Sweden, tillsammans med vår isländska systerförening Stöðvum vistmorð, internationella Stop Ecocide och Nordic House, in till ett evenemang i Reykjavík. Evenemanget kommer att sändas online, på denna länk.


*Europarådet är en europeisk mellanstatlig organisation som har som uppgift att främja demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter i Europa, bland annat genom Europakonventionen och Europadomstolen. Sedan Ryssland uteslöts ur Europarådet i mars 2022 har organisationen 46 medlemsstater.

Dela mig

Fler nyheter och event

fallback

EU har chansen att erkänna de grövsta miljöbrotten på internationell nivå

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (4)
Event 15 maj

15 maj: Legally protecting nature in times of peace and conflict – event inför Europarådets toppmöte

Världspremiär - körsång för ekocidlag

Världspremiär – körsång för ekocidlagstiftning

29thFORSHARING

EU-parlamentet för att inkludera ekocid i EU-lagstiftning

Samtliga i EUs juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

Samtliga i EU:s juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

event
Event 29 mar

March 29: Ecocide Law for an Economy within Planetary Boundaries (online webinar)

Skärmavbild 2023-01-30 kl. 08.02.14

Ny rapport: Ecocide law for an Economy within Planetary Boundaries

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag
Event 25 jan

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag

Podcast with Pella Thiel

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023!

Faith Voices_COVER_spread

Religiösa röster för ekocidlag

VIKTIG FÖR ATT
Event 8 nov

Ecocide Law for the Paris Agreement