Finlands utrikesminister intresserad av juridisk definition av ekocid

Den årliga konferensen för parterna i Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) hålls i Haag och New York den 14-23 december. Redan vid ICC:s möte för ett år sedan lyfte ö-nationerna Maldiverna och Vanuatu frågan om att ekocid behöver diskuteras.

Vid ett side event den 11 december arrangerat av Stop Ecocide Foundation och Vanuatu kom ett uttalande från Finlands utrikesminister Pekka Haavisto. Han refererade till Finlands nationella mål om fossilfrihet 2035 och uttryckte sitt intresse för frågan.

– Kriminalisering av ekocid, när det införs och vinner laga kraft, kommer inte att ha retroaktiv effekt. Det är därför desto viktigare att säkerställa att sådan ny internationell lagstiftning verkar preventivt. … Vad som återstår att göra för att nå samförstånd mellan parterna i Romstadgan för att stödja ekocid som brott inom ICC:s jurisdiktion (är) en definition av ekocid som internationellt brott. Vi följer detta arbete med stort intresse och ser fram emot rapporten från den internationella expertgrupp som etablerats för detta ändamål av Stop Ecocide Foundation.

Lyssna på Pekka Haavisto här (direkt till uttalandet):

Den internationella expertpanel Haavisto nämner är tillsatt på förfrågan från de svenska riksdagsledamöterna Magnus Manhammar (S) och Rebecca LeMoine (Mp), som också motionerat om frågan i riksdagen.

-Ytterst är vi alla offer för klimatkrisen och för den biologiska mångfaldens kollaps. Världens länder behöver erkänna ekosystemets inneboende värde i sin lagstiftning och i ICC-stadgan”, säger Magnus Manhammar.

Professorn i juridik Philippe Sands QC är ordförande för expertpanelen och en av världens främsta experter på folkmord och brott mot mänskligheten.

-Tiden är inne för att använda kraften i internationell straffrätt för att skydda naturen. För 75 år sedan yttrades folkmord och brott mot mänskligheten för första gången i Nürnberg. Mitt hopp är att denna grupp ska använda erfarenheter från den tiden för att skapa en definition som är konkret, effektiv och hållbar, säger han.

Dela mig
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.