ICC fyller 20 år – diskuterar ekocid

I dag firar Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 20 år. En endagskonferens hölls i Haag för att uppmärksamma detta, och vid dagens sista sammanträde, som handlade om domstolens framtid, diskuterades ekocid som ett möjligt femte brott enligt Romstadgan.

Professor Phoebe Okowa, Queen Mary’s University, London, fokuserade helt på ekocid: ”Mitt val av ämne beror delvis på att jag anser att det är det mest trovärdiga, mest utvecklade, det som har gett upphov till mest debatt, men också, med tanke på den tid vi lever i, helt klart det mest betydelsefulla om det inkluderas i Romstadgan.”

Professor Okowa tog den föreslagna definitionen av ekocid som utgångspunkt och diskuterade bland annat begreppet ”hänsynslös” och hur utvecklingsländer kan komma att se på detta, rättvisa och ansvarighet för pågående destruktiva handlingar (ett nytt brott skulle inte ha retroaktiv verkan) och huruvida företagsansvar bör beaktas (i definitionen accepteras endast individuellt ansvar, en självklarhet enligt stadgan i dess nuvarande form).

Professor Okowas inlägg visar hur seriöst ICC tar detta strategiska initiativ, och hennes punkter är ytterst användbara aspekter att belysa och diskutera när den juridiska definitionen vinner terräng runt om i världen och övervägandet av en ändring av Romstadgan tar fart.

 

Som tidigare ordförande för ICC, numera ordförande Assembly of State Parties i Romstadgan Silvia Fernandez de Gurmendi, påpekade i dag:
”Det är ett levande dokument och ekocid förtjänar en mycket seriös diskussion. […] Det är upp till staterna att besluta […] om de vill lägga till – eller inte lägga till – ytterligare brott, och detta kommer att kräva mycket breda överenskommelser mellan dem.”

Listan över stater som engagerar sig i detta strategiska rättsliga initiativ växer hela tiden – så sent som i veckan, vid FN:s havskonferens i Lissabon, meddelade Kenya att landet kommer att föreslå att ekocid kriminaliseras som en del av ett omfattande paket med reformer av miljölagstiftningen.

23 stater, parter i Romstadgan, diskuterar nu ekocid på parlaments- och/eller regeringsnivå.

 

 

Dela mig

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.