Nyheter om ekocid

Kommentarer med anledning av mediarapportering

End Ecocide Sverige arbetar för att ekocid inkluderas som brott i Romstadgan, vilket skulle leda till att miljöbrottslingar kan ställas inför Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Ekocidlag får stöd av Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen har beviljat End Ecocide Sverige medel för projektet ”Kunskapsbas för en lag som skyddar Jorden”.  Projektet ger oss en rejäl skjuts framåt mot vårt

Inga fler nyheter att visa