Svenska Kyrkans Unga vill erkänna ekocid som ett internationellt brott

Svenska Kyrkans Unga ställer sig bakom kraven att erkänna ekocid som ett internationellt brott och uppmanar Svenska kyrkan att göra detsamma!

Här finns svenska Kyrkans ungas proposition till riksårsmötet i augusti 2021.

”Ekocid innebär storskalig miljöförstörelse som bryter mot principerna om miljörättvisa. Konkret innebär det en omfattande skada på naturen inom ett visst geografiskt område som innebär en förlust för miljön. Orsaken kan till exempel vara giftiga utsläpp från en fabrik eller negativ påverkan på naturen och ekosystemet vid nybyggnation av industrier.

Som en del av den världsvida kyrkan har vi syskon över hela världen. När orättvisor uppstår i andra delar av världen kan vi inte blunda på grund av att det inte händer här hos oss, skapelseansvaret har inga gränser. Ekocid kan orsakas av lokalt ansvariga, men inte sällan kan de som orsakar ekocid vara stora internationella företag vars ansvariga inte i första hand kommer att drabbas av miljöförstöringen. Därför bör ekocid bli ett internationellt erkänt brott.

Enligt Romstadgan finns fyra internationellt erkända brott: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Bland de som har ställt sig bakom att göra ekocid till det femte internationellt erkända brottet finns både Påven och Frankrikes president Emanuel Macron.

Svenska kyrkan har en stark röst både nationellt och internationellt. Svenska Kyrkans Unga vill att Svenska kyrkan använder sin röst för att påverka den svenska regeringen samt internationella partners med syftet att få ekocid att bli ett internationellt erkänt brott.

Som kristna har vi fått uppdraget att värna och vårda vår jord och allt som lever här. En lag som kriminaliserar storskalig och systematisk miljöförstöring kan inte bara rädda vår skapelse och vår framtid. Den kan också skänka hopp till de som tänker att hoppet är ute för vår planet.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2021 besluta
att ställa sig bakom uttalandet om ekocid.”

Dela mig
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.