EU-parlamentet uppmanar till stöd för ekocidlagstiftning!

Europaparlamentet har röstat för att uppmana ”EU och medlemsstaterna att främja erkännandet av ekocid som ett internationellt brott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) ”.

Läs mer