ICC

End Ecocide Sweden träffar Birgitta Dahl

Artikel: Ekocid kan ändra hela systemet och näringslivet

Jonas Roupé: Den här lagstiftningen kan ändra hela systemet och näringslivet. Som näringslivet och samhället fungerar idag tjänar vi faktiskt pengar på naturförstöring, vilket behöver förändras. Jag har sett och vet att man kan ställa om bolag till cirkulär ekonomi och insett att med hjälp av ekocid-lagstiftning kommer samhällen kunna bli miljövänliga och samtidigt bedriva lönsamma investeringar.

Internationell expertpanel ska ta fram en juridisk definition för ekocid

NYHET: Internationell expertpanel tar fram juridisk definition för ekocid

Magnus Manhammar, Socialdemokraterna och Rebecka Le Moine, Miljöpartiet har efterfrågat en juridisk definition av ekocid från Stop Ecocide International, som nu sammankallat en expertpanel av jurister som ska ta fram ett förslag till hur storskalig massförstöring – ekocid – ska definieras.