Justice Mumba

Internationell expertpanel ska ta fram en juridisk definition för ekocid

NYHET: Internationell expertpanel tar fram juridisk definition för ekocid

Magnus Manhammar, Socialdemokraterna och Rebecka Le Moine, Miljöpartiet har efterfrågat en juridisk definition av ekocid från Stop Ecocide International, som nu sammankallat en expertpanel av jurister som ska ta fram ett förslag till hur storskalig massförstöring – ekocid – ska definieras.