Luxemburg är redo att stödja erkännandet av ekocid som brott

Luxemburg är redo att stödja erkännandet av ekocid i europeisk och internationell lagstiftning när tiden är inne

Läs mer