Pella Thiel

Internationell expertpanel ska ta fram en juridisk definition för ekocid

NYHET: Internationell expertpanel tar fram juridisk definition för ekocid

Magnus Manhammar, Socialdemokraterna och Rebecka Le Moine, Miljöpartiet har efterfrågat en juridisk definition av ekocid från Stop Ecocide International, som nu sammankallat en expertpanel av jurister som ska ta fram ett förslag till hur storskalig massförstöring – ekocid – ska definieras.

Palmedagen 21 nov 2020

Video från Palmedagen 21 nov: samtal om Ecocide

Storskalig miljöförstöring ska kriminaliseras. Det är förslaget som ligger på bordet för att stoppa den förödande exploateringen av naturen. Vad krävs för att jorden ska kunna ställa mänskligheten inför rätta? Med representanter från End Ecocide Sweden, fack, civilsamhälle och politik får vi svaret på Palmedagen. VIDEO

Uppmaningen: gör ekocid till internationellt brott

Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden intervjuas i tidningen Syre om Greta med fleras upprop till EU-ländernas ledare med bl.a kravet att göra ekocid till internationellt brott.
– Brevet vänder sig till mäktiga ledare, men de gör något när vi kräver att de ska göra något. Vi vet ganska väl vad vi inte bör göra, men vi måste bli tydligare med vad vi kan göra. Vi behöver skissa på vart vi ska. Vi ska inte överlåta det till makthavarna, utan själva ta den makten.

Frankrikes President Emmanuel Macron är för ekocid som internationellt brott

Frankrikes President är för ekocid som internationellt brott

En ledare i Europa stöder nu ekocidlagstiftning! End Ecocide Sweden har länge arbetat för att Sverige ska agera som ledande röst för hållbar utveckling internationellt genom att föreslå ekocid som brott vid ICC. Vi hoppas att FN:s miljökonferens 2022, 50 år efter Stockholmskonferensen, ska etablera en internationell lagstiftning mot ekocid.

No more posts to show