Ekocidlagstiftning på S-kongressen!

Genom vårt speciella sändebud Birgitta Dahl, Sveriges första miljöminister och fd talman, överlämnades förslaget om ekocid som del av Romstadgan till statsminister Löfvén, justitieminister Morgan Johansson och försvarsminister...

Läs mer