Stockholm+50

Unga kräver ekocidlag inför Stockholm+50

Gruppen unga i Youth Task Force inför Stockholm+50 ställer som första krav i Global Youth Policy Paper att inkludera ekocid i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.