Under Almedalen arrangeras ett seminarium ”Ekocidlagstiftning som hävstång för hållbara investeringsflöden”.

Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning skulle kunna innebära stora förändringar i investeringsflöden. Vilka dörrar stängs och vilka öppnas? Är detta förslag möjligt att genomföra?

Arrangörer: End Ecocide Sweden, Ekobanken, Lodyn, Omställningsnätverket, Permakultur i Sverige, Cemus, REALS. Läs mer