Genom vårt speciella sändebud Birgitta Dahl, Sveriges första miljöminister och fd talman, överlämnades förslaget om ekocid som del av Romstadgan till statsminister Löfvén, justitieminister Morgan Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist, som lovade att tala med Margot Wallström.

Birgitta Dahl var drivande då ekocid för första gången var på den internationella agendan, under Vietnamkriget. Birgitta arrangerade den stora demonstrationen -68 mot ”miljömordskriget”.

”Mitt budskap fick ett positivt och intresserat mottagande så jag hoppas på det bästa”, skrev Birgitta till oss.