tribunal_logo

”Ekocid bör införas i Romstadgan.” Françoise Tulkens, Tribunalens ordförande, tidigare domare i Europadomstolen

 

I helgen hölls Monsantotribunalen, en folkdomstol för att ställa Monsanto till svars för bland annat ekocid och kränkningar av mänskliga rättigheter. Parallellt med tribunalen organiserades två heldagar med workshops för allmänheten och aktivister. Domarna i tribunalen bestod av jurister, domare, och forskare med erfarenhet bland annat Internationella brottsmålsdomstolen.

Tribunalens två första dagar bestod till största del av vittnesmål gällande de skador Monsanto orsakat. Starka vittnesmål kom från hela världen; från jordbrukare i Frankrike, Danmark och Indien, till akademiker som utsatts för Monsantos smutskastningskampanjer.

koffi

Koffi Dogbevi från End Ecocide on Earth.

Frågan om ekocid lyftes bland annat under Tribunalens sista dag av juristen Koffi Dogbevi, drivande i End Ecocide on Earth. Koffi Dogbevi framförde under den 45 minuter långa slutpläderingen grunderna för vilka Monsanto gjort sig skyldiga till ekocid i förhållande till de vittnesmål som lämnats. Tribunalens ordförande och tidigare vice ordförande för Europadomstolen, Françoise Tulkens, sa under sin slutplädering att ekocid bör införas i Romstadgan, och att civilsamhället behövs för att utveckla internationell lag.

The Russell Tribunal, made in the context of the Vietnam War in 1966, was also a tribunal of opinion. It is important to refer to this history. Our opinion, which we will try to deliver before 10 December, International Human Rights Day, will be sent to Monsanto and the United Nations. From this legal opinion, other jurisdictions can be involved and other judges will step in. As for us, we have seen, heard, taken note, and deliberated. And without doubt, new questions, such as those concerning ecocide, could be taken into account by international law.

Françoise Tulkens

JudgeTulkens.183136

Läs mer om hur tribunalens ordförande Tulkens ser på tribunalen som verktyg

Läs Mariam Karlsson Kanyamas krönika i Landets Fria Tidning