Just nu undersöks förutsättningarna för ett möte om ekocidlagstiftning i samband med att de stater som är parter i Romstadgan och Internationella Brottsmålsdomstolen möts i Haag i november. Mötet skulle kunna arrangeras av flera stater i samverkan, eller av civilsamhället. Syftet är att:

  • uppmärksamma en möjlig internationell ecocidelagstiftning. Detta skulle samtidigt vara en signal för att sluta investera i verksamheter som skulle risera att vara illegala med ecocidelagstiftning på plats;
  • visa stöd för de stater som är mest utsatta för klimatförändringar;
  • introducera en möjlig ny väg med ett potentiellt mycket effektivt verktyg för att hejda klimatförändringar, om COP 21 misslyckas;
  • stärka ICC genom att attrahera nya medlemmar;
  • stärka profilen för stater som är oroliga över den globala miljön.

End Ecocide Sweden arbetar för att Sverige ska delta i ett värdskap för mötet.