Under 2014 togs frågan om ecocide upp i flera sammanhang i Sverige. Miljöpartiets riksdagsledamöter Annika Lillemets och Valter Mutt motionerade i riksdagen om ecocide (med Pernilla Stålhammar) respektive naturens rättigheter. Läs artikeln i Landets Fria tidning om motionerna. Motioner skrevs även till Klimatriksdagen 6-8 juni och till Naturskyddsföreningens stämma 14-15 juni.