Webbinarserie Ekocid och mänskliga rättigheter, start 26 mars med bl.a minister Per Olsson Fridh

Ekocid och rättvis omställning är en del av seminarieserien ”Ekocid och mänskliga rättigheter” där ekocidfrågan diskuteras utifrån olika synvinklar som är av särskilt intresse för facket och arbetarrörelsen. Hur kan en lagstiftning mot ekocid inte bara minska hoten mot vår globala livsmiljö utan även bli ett kraftfullt verktyg för att skydda arbetares rättigheter, bygga fredliga samhällen och en hållbar ekonomi? Ett samarrangemang med Arena Idé, Olof Palmes Internationella Center och End Ecocide Sweden.

Webbinarium 1, Fredag 26 mars kl 13-14 : Ekocid och rättvis omställning med Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, Susanna Gideonsson, LO:s ordförande, Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden.

Webbinarium 2, 9 april: Ekocid, fred och gemensam säkerhet med Magnus Manhammar (S) riksdagsledamot, Shora Esmailian, journalist och röst för klimatflyktingar, Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palme International Center

Webbinarium 3, datum kommer: Ekocid och cirkulär ekonomi med Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S), Jonas Roupé, End Ecocide Sweden. Fler paneldeltagare kommer bekräftas senare.

Samtalsledare för samtliga webbinarium är Lisa Pelling, chef för Arena Idé

Vi är mitt uppe i en ekologisk kris som påverkar hela jordens klimat där mänskliga aktörer systematiskt förstör naturen. Detta är idag fullt lagligt. Genom att lagstifta om ekocid skulle storskalig miljöförstörelse bli ett internationellt brott. Det skulle sätta nya ramar för vilka mänskliga aktiviteter vi kan godta – inom planetens gränser och med respekt för mänskliga rättigheter.

Webbinarium 1, 26 mars: Ekocid och rättvis omställning

UPDATE: Video från webbinarium 26 mars:


Hur kan en internationell lagstiftning mot storskalig förstörelse av miljön – ekocid – bidra till att genomföra fackens och arbetarrörelsens vision mot en rättvis klimatomställning? I detta webbinarium tittar vi närmare på hur exploatering av naturen hänger samman med utnyttjande av arbetare. Vi kommer inleda med att prata om vad ekocidlagstiftning är och fortsätter sedan att diskutera hur denna kan förändra spelplanen och få företag att ta ansvar – för sina anställda, för de lokalsamhällen där de verkar och för vår miljö.

🌎 För att en rättvis omställning skall vara möjlig är ett globalt samarbete av största vikt. Vi kommer att diskutera hur en lag mot allvarliga miljöbrott kan förändra spelplanen och få företag att ta ansvar – för sina anställda, för de lokalsamhällen där de verkar och för vår miljö. Vi kommer även att ta upp varför det inte räcker med nationell lagstiftning, handelsavtal och andra överenskommelser eller konventioner som Agenda 2030 eller Parisavtalet.

🌎 Idén om att införa en internationell lag för att hålla stater och företag ansvariga för miljöbrott har haft brett stöd från regeringar tidigare i historien. Redan för 50 år sedan använde Olof Palme termen “ekocid”. Mot bakgrund av dagens ökande klimat- och miljökriser är idén mer aktuell än någonsin och det finns en bred rörelse för att få lagen på plats.

🌎 Vad skulle en ekocidlag innebära i praktiken för fackens och arbetarrörelsens arbete för en grön omställning där ingen lämnas utanför? Vad är riskerna? Vad är möjligheterna?

Medverkande:
Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.
Susanna Gideonsson, LO:s ordförande.
Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden.
Samtalsledare: Lisa Pelling, chef för Arena Idé.

Anmäl dig härhttps://www.simplesignup.se/event/178479
Hela serien kommer även att livestreamas på vår Facebooksida, liksom på de andra arrangörernas sidor.

Dela mig

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.