En lag som skyddar jorden

– i en värld där människor lever i samklang med varandra och naturen

Om end ecocide

ECOCIDE definieras som:
omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem inom ett avgränsat geografiskt område, antingen genom mänskligt handlande eller andra orsaker, i en sådan omfattning att invånarnas möjligheter till ett fredligt åtnjutande av området allvarligt inskränkts.

Bli medlem

Stöd oss med valfritt belopp beroende på hur mycket du vill och kan bidra med just nu: 200, 500 eller 800 kr per år.

Konto: Ekobanken (9700) 1 005 004.
Skriv ditt namn och kontaktuppgifter.

DONERA: Med varje gåva du ger till End Ecocide Sweden stödjer du vårt arbete. Din donation går till vårt påverkansarbete. Tack!

MEDLEMSKONTAKTER: Vår sekreterare Peder Karlsson ansvarar för medlemskontakter, såväl med aktiva som stödjande medlemmar.
peder.karlsson at endecocide.se

Vi är en ideell förening: End Ecocide Sweden, organisationsnummer: 802499-8067.

Vi vill att

  • Ekocid blir ett internationellt brott 

Allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem, ekocid, blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella Brottsmålsdomstolen.

  • Sverige tar initiativ

Sverige är ett av Romstadgans medlemsländer. Vilket som helst av dessa länder kan föreslå ett tillägg till Romstadgan, som sedan behöver godkännas av minst 2/3 av medlemsländerna.

  • Sverige samarbetar med andra länder

Vanuatu och Maldiverna är exempel på två länder som nyligen har tagit upp frågan om att Internationella Brottsmålsdomstolen ska kunna åtala för ekocidbrott. När något av dessa länder gör en formell framställan om ett tillägg till Romstadgan, då kan Sverige stödja detta förslag.

Senaste nytt

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Några videoklipp om ekocidlagstiftning

Samarbetspartners

Över hela världen pågår arbetet för ekocidlagstiftning, och nätverken är globala. Vi samarbetar med:

End Ecocide on Earth, Eradicating Ecocide, Global Alliance for the Rights of Nature, m fl