Ekocid innebär storskalig miljöförstöring. Trots 50 år av internationellt miljöarbete och kunskap om klimatförändringarna fortsätter exploateringen av naturen och utsläppen från fossila bränslen, med oöverskådliga konsekvenser för allt liv.

Vi behöver tydliga, gemensamma regler som skyddar naturen på global skala. Ekocid behöver bli ett internationellt brott. 

Prata om ekocid! 6 korta fakta

Följ arbetet att göra storskalig miljöförstöring till ett internationellt brott
Svajpa för mer >
1972
Olof Palme använder begreppet ecocide vid den första internationella miljökonferensen och kallade det ett ”illdåd, som kräver omedelbar internationell uppmärksamhet”.
1990
Vietnam blir det första landet i världen att skriva in ekocid i grundlagen. Åren 1990-2000 skriver fler länder in brottet i sina lagar.
1997
När Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen förhandlas är storskalig miljöförstöring med, men stryks i ett sent skede.
2016
Internationella brottsmålsdomstolen lägger mer fokus på miljöförstöring som ett brott mot mänskligheten.
2020
Fler och fler länder uttrycker stöd för att göra ekocid till ett internationellt brott enligt Romstadgan.
Nov 2021
Nätverk av världens största kapitalförvaltare (ICGN) står bakom kriminalisering av ekocid.
2022
Företag och regeringar förstör fortfarande ekosystem i våldsamt eskalerande tempo över hela världen.
Juni 2022
Sverige står värd för FN:s miljökonferens Stockholm+50.
Dec 2022
Romstadgans parter kan rösta om ekocid som ett brott vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag.
Föregående
Nästa

Vår senaste tweet

‘A powerful solution’: activists push to make ecocide an international crime https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/26/activists-push-make-ecocide-international-crime?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1664171055