ekocidlagstiftning

gör storskalig miljöförstöring till ett internationellt brott

ekocidlagstiftning

En lag som gör storskalig miljöförstöring till ett internationellt brott

Varför End Ecocide?

EKOCIDLAGSTIFTNING BEHÖVS DÄRFÖR ATT

Vi har en ekologisk kris.
Mänsklig aktivitet förstör systematiskt ekosystem i världen, vilket undergräver förutsättningarna för livet på Jorden, även det mänskliga. Det saknas juridiska ramverk på internationell nivå som kan skydda naturen. 

När storskalig miljöförstöring, ekocid, blir ett internationellt brott, så sätts ramar för mänskliga aktiviteter inom gränserna för naturens lagar.
Detta öppnar för en omställning där det blir lika för alla att verka och vara kreativa inom ramarna för naturens förutsättningar.

 

DET HÄR GÖR VI

Sedan 2016  lyfter vi ekocidlagstiftning i den offentliga diskussionen och för en kontinuerlig dialog med företrädare för olika politiska partier och organisationer. Vi samverkar nära Stop Ecocide Foundation och har startat plattformarna Ecocide Law Alliance för näringslivet och Faith for Ecocide Law för världens trossamfund.

Sedan början av 2020 bygger vi upp en medlemsorganisation i Sverige.
Din röst behövs.

AGERA – BLI MEDLEM!

Stöd oss med valfritt belopp beroende på hur mycket du vill och kan bidra med just nu: 200, 500 eller 800 kr per år.


LÄS MER

VAD ÄR ecocide?

 EKOCID är storskalig miljöförstöring som ett brott inom Internationella brottmålsdomstolen: olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med insikt att det finns en påtaglig sannolikhet för allvarliga och antingen vidsträckta eller långsiktiga skador för miljön som orsakats av dessa handlingar.

Mer om ekocidlagstiftning
Förslag om definition av ekocid som brott
Vad räknas som ekocid?

Vi vill att

  • Ekocid blir ett internationellt brott 

Allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem, ekocid, blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella brottmålsdomstolen.

  • Sverige tar initiativ

Sverige är ett av Romstadgans medlemsländer. Vilket som helst av dessa länder kan föreslå ett tillägg till Romstadgan, som sedan behöver godkännas av minst 2/3 av medlemsländerna.

  • Sverige samarbetar med andra länder

Vanuatu, Maldiverna, Finland, Belgien och Frankrike är några exempel på länder som har tagit upp frågan om att Internationella brottmålsdomstolen ska kunna åtala för ekocidbrott. När något av dessa länder gör en formell framställan om ett tillägg till Romstadgan, då bör Sverige stödja detta förslag.

Senaste nytt

Ekocidlag får stöd av Postkodstiftelsen

End Ecocide Sverige arbetar för att ekocid inkluderas som brott i Romstadgan, vilket skulle leda till att miljöbrottslingar kan ställas inför den internationella brottmålsdomstolen i Haag. En ekocidlagstiftning skulle få stor betydelse för bland annat cirkulär och...

läs mer
Svenska Kyrkans Unga bakom ekocid som internationellt brott

Svenska Kyrkans Unga bakom ekocid som internationellt brott

Svenska Kyrkans Unga ställer sig bakom kraven att erkänna ekocid som ett internationellt brott och uppmanar Svenska kyrkan att göra detsamma. Det är en rättvisefråga, enligt uttalandet från riksårsmötet den 5-7 augusti: ”Som en del av den världsvida kyrkan har vi...

läs mer
EU-kommissionens vice ordf: Krismedvetenhet om ekocid

EU-kommissionens vice ordf: Krismedvetenhet om ekocid

– Inom ett par års tid kommer våra medborgare ha samma slags krismedvetenhet om ekocid som vi nu har om klimatet och pandemin. Och det eftersom ekocid, liksom de andra två, också är en aspekt av den obalans som råder mellan människan och naturen, som vi nu ser i stor skala, sa Frans Timmermans, EU-komissionens vice ordförande.

läs mer

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Samarbetspartners

Över hela världen pågår arbetet för ekocidlagstiftning, och nätverken är globala. Vi samarbetar med:

End Ecocide on Earth, Eradicating Ecocide, Global Alliance for the Rights of Nature, m fl