ekocidlagstiftning

En lag som gör storskalig miljöförstöring till ett brott

ekocidlagstiftning

En lag som gör storskalig miljöförstöring till ett brott

Varför End Ecocide?

EKOCIDLAGSTIFTNING BEHÖVS DÄRFÖR ATT

Vi har en ekologisk kris.
Människor förstör systematiskt ekosystem i världen, vilket undergräver förutsättningarna för mänskligt liv på jorden. Och detta är lagligt. Därför behövs helt nya lagar.

När storskalig miljöförstörelse, ekocid, blir ett internationellt brott, så sätts ramar för mänskliga aktiviteter inom gränserna för naturens lagar.
Detta öppnar upp för en ny situation där det blir lika för alla att verka och vara kreativa inom ramarna för naturens förutsättningar.


HUR kan jag bidra?

DET HÄR GÖR VI

Sedan flera år samarbetar End Ecocide Sweden internationellt med olika talespersoner, organisationer och miljörättsadvokater.
Genom debattartiklar mm lyfter vi ekocidlagstiftning i den offentliga diskussionen.
Vi för en kontinuerlig dialog med företrädare för olika politiska partier och inom näringslivet.

Sedan början av 2020 bygger vi upp en medlemsorganisation i Sverige.
Din röst behövs.

AGERA – BLI MEDLEM!

Stöd oss med valfritt belopp beroende på hur mycket du vill och kan bidra med just nu: 200, 500 eller 800 kr per år.


LÄS MER

VAD ÄR ecocide?

ECOCIDE definieras som:
omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem inom ett avgränsat geografiskt område, antingen genom mänskligt handlande eller andra orsaker, i en sådan omfattning att invånarnas möjligheter till ett fredligt åtnjutande av området allvarligt inskränkts.

Vi vill att

  • Ekocid blir ett internationellt brott 

Allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem, ekocid, blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella Brottsmålsdomstolen.

  • Sverige tar initiativ

Sverige är ett av Romstadgans medlemsländer. Vilket som helst av dessa länder kan föreslå ett tillägg till Romstadgan, som sedan behöver godkännas av minst 2/3 av medlemsländerna.

  • Sverige samarbetar med andra länder

Vanuatu och Maldiverna är exempel på två länder som nyligen har tagit upp frågan om att Internationella Brottsmålsdomstolen ska kunna åtala för ekocidbrott. När något av dessa länder gör en formell framställan om ett tillägg till Romstadgan, då kan Sverige stödja detta förslag.

Senaste nytt

Wijkman: ”Vinsterna med en ekocid-lag är enormt stora”

Wijkman: ”Vinsterna med en ekocid-lag är enormt stora”

”Vinsterna med att få en lag mot ekocid på plats är enormt stora. Vårt förhållningssätt till naturen skulle förändras. Så, det är viktigt att vara pragmatisk i utformningen”, säger Anders Wijkman, författare, politiker och debattör som ställer sig positiv till en...

läs mer
InterFaith call for Ecocide Law: en inbjudan

InterFaith call for Ecocide Law: en inbjudan

End Ecocide Sweden bjuder tillsammans med Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling in till Faith for Ecocide Law: en internationell, interreligiös koalition för ekocid som ett brott inom Internationella brottmålsdomstolen. Initiativet syftar...

läs mer
An interfaith call for ecocide law: invitation

An interfaith call for ecocide law: invitation

End Ecocide Sweden together with the working group on Climate and Sustainable Development of the Christian Council of Sweden, is inviting you to be a part of Faith for Ecocide Law, an international, interreligious coalition for Ecocide as an international crime within...

läs mer

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Fler videoklipp om ekocidlagstiftning

Samarbetspartners

Över hela världen pågår arbetet för ekocidlagstiftning, och nätverken är globala. Vi samarbetar med:

End Ecocide on Earth, Eradicating Ecocide, Global Alliance for the Rights of Nature, m fl