Integritetspolicy

Du har en grundläggande rätt till din integritet på nätet, och vi på End Ecocide Sweden jobbar för att skydda din säkerhet online.

PÅ DENNA SIDA

Integritetspolicy för aktiva och stödjande medlemmar i End Ecocide Sweden

 • Viktiga begrepp
 • Hur använder vi dina personliga uppgifter och varför
 • Hur håller vi dina personliga uppgifter aktuella?
 • Hur använder vi cookies?
 • Delar vi dina personliga uppgifter?
 • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • Lagringstid
 • Kontakta oss
 • Dina rättigheter

 
SAMMANFATTNING

End Ecocide Sweden (org nr: 80 24 99 – 8067) har skyldighet att förvara dina personuppgifter på ett säkert sätt så att du kan känna dig trygg som aktiv eller stödjande medlem.

Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

När End Ecocide Sweden samlar in personuppgifter, oavsett kanal, är det vår skyldighet att se till att det sker på ett ansvarsfullt sätt. I många fall, som exempelvis på vår webbsida eller när du talar med någon av våra medlemmar, görs det direkt av End Ecocide Sweden.

I de flesta fall kommer End Ecocide Sweden be om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig för att skicka nyhetsbrev eller för att du kryssat i att du kan tänka dig att vara med och arbeta för End Ecocide Sweden.

End Ecocide Sweden kommer aldrig sälja dina uppgifter vidare till någon annan organisation eller någon annan tredje part. End Ecocide Sweden kommer heller aldrig dela eller byta dina uppgifter med en annan organisation eller annan tredje part.

Om du har frågor om hur End Ecocide Sweden behandlar dina uppgifter som inte har besvarats i informationen ovan, kan du maila oss på medlemsinfo at endecocide.se

Genom att lämna dina uppgifter till End Ecocide Sweden accepterar du härmed denna integritetspolicy och ger End Ecocide Sweden rätt att samla, lagra och behandla dina uppgifter på de sätt som anges i denna policy.

Vi respekterar våra medlemmars integritet och behovet av skydd och hantering av dina personliga uppgifter. När vi samlar in och använder dina personliga uppgifter hanterar vi dessa i enlighet med dataskyddslagarna.

VIKTIGA BEGREPP

Personliga uppgifter är information som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. och omfattar även onlineidentifierare och platsuppgifter såsom IP-adresser och mobilenhets-ID.

En personuppgiftsansvarig bestämmer varför personuppgifter lagras och hur de ska användas och behandlas.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONLIGA UPPGIFTER OCH VARFÖR

Dina kontaktuppgifter

INFORMATION: Vi samlar in och lagrar dina kontaktuppgifter inklusive ditt namn och e-postadress, samt, om du vid medlemsregistreringen anger dem, mobilnummer och adress.

VARFÖR VI SAMLAR IN DEM: End Ecocide Sweden använder dina uppgifter på en rad olika sätt, inklusive följande:

 • För att ge dig information om pågående arbete och för att uppdatera dig om vårt arbete.
 • För att kunna fråga eller informera dig om din interaktion med oss (exempelvis för att lösa tekniska problem med din gåva eller betalning).
 • För att kunna svara på synpunkter från dig.
 • För att erbjuda dig sätt att finansiera vårt arbete.
 • För att bjuda in dig till att delta i vårt arbete.
 • För att bjuda in dig till enkätundersökningar eller andra undersökningar.

Vi kan komma att kontakta dig via telefon eller e-post. Du kan nå oss genom att maila oss på medlemsinfo at endecocide.se för att be om att inte bli kontaktad på något av dessa sätt.

Våra nyhetsbrev har alltid en avregistreringsmöjlighet längst ner.

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING

Genom att engagera dig i End Ecocide Sweden som stödjande eller aktiv medlem antar vi ett grundläggande intresse från dig och från oss att hålla dig underrättad om effekten av ditt engagemang och se till att du får chansen att engagera dig mer i End Ecocide Sweden.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTSBINDANDE KRAV: Om du inte lämnar dessa uppgifter till End Ecocide Sweden kan vi inte behandla information eller uppdatera dig om de effekter som ditt stöd har.
Intresseinformation

VARFÖR VI SAMLAR IN UPPGIFTER: End Ecocide Sweden använder dessa uppgifter för att:
• Kommunicera effektivt med dig om effekten av ditt bidrag som aktiv eller stödjande medlem.
• Ge dig information om andra sätt att involvera sig inom End Ecocide Sweden, såsom volontärarbete eller att bli givare.

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR INSAMLING: Genom att engagera dig i End Ecocide Sweden som aktiv eller stödjande medlem antar vi ett legitimt intresse från dig och från oss att hitta särskilda intresseområden till dig och skicka mer informativ kommunikation inom dessa områden.

EFFEKTEN AV ATT INTE LÄMNA UPPGIFTER OM DET ÄR ETT RÄTTSLIGT KRAV ELLER KONTRAKTBINDANDE KRAV: Det finns inga rättsliga eller kontraktsbindande krav för dessa uppgifter.

Hur håller vi dina personliga uppgifter aktuella?

Vänligen kontakta oss genom att maila oss på medlemsinfo@endecocide.se så snart som möjligt efter att dina personuppgifter eller kontaktuppgifter förändrats.

Hur använder vi cookies?

Cookies är små filer som laddas ner på din dator (eller din mobiltelefon) från webbsidor som du besöker. Cookies innehåller information som låter webbsidor komma ihåg om du har använt webbsidan förut.

Vi använder cookies som de flesta andra webbsidor för att skapa den bästa upplevelsen för dig när du besöker vår sida. Vissa cookies är centrala för att vår webbsida ska fungera smidigt – vår donationssida är exempelvis helt beroende av dem. [Stämmer det?]

Andra cookies tillåter oss att bättre förstå hur besökare interagerar med vår webbsida (genom att använda verktyg som Google Analytics) [Använder vi det?] så att vi kan förbättra den.

Vi kan också komma att använda cookies för att se till att de investeringar vi gör i marknadsföring online är så kostnadseffektiva som möjligt genom att spåra hur bra individuella annonser presterar. Dessa cookies skickas ut av tredje part som vi har bedömt som säkra. Då och då kan vi också komma att lägga upp annonser på andra webbsidor för personer som har besökt vår webbsida och tekniken bakom dessa annonser kan också vara baserad på cookies. Dessa cookies såväl som alla de andra vi använder innehåller inte uppgifter som kan identifiera dig som person.
Alla webbläsare låter dig kontrollera vilka cookies du accepterar och vilka du vill radera. Du hittar oftast dessa inställningar under ”förinställningar” eller ”verktyg” i din webbläsare. För mer information om cookies, besök www.allaboutcookies.org
.
Vilka cookies vill du acceptera?
Hur stämmer detta med hur vår websida fungerar – vilka kakor den lagrar?

Vänligen välj vilka cookies du vill lagra
Nödvändiga kakor
Dessa cookies ger dig en bättre upplevelse av vår webbplats och hjälper oss förbättra prestandan på www.endecocide.se. Du kommer kunna gömma cookies-rutan [vad betyder det?] och använda webbplatsens funktioner bättre. Vi använder också dessa cookies för att samla statistiska och anonymiserade data, till exempel hur länge användare stannar på en sida eller vilka länkar som är klickade.
Andra cookies
Utöver de cookies och teknologier som beskrivs ovan använder vi också andra tjänster som hjälper oss att förbättra din upplevelse av denna webbplats. Vi kan också tillåta vissa tredjepartsföretags (t.ex. Facebook, Google) cookies för att hjälpa oss förstå mer om våra användares specifika beteende, demografi, och intresseuppgifter. Dessa cookies hjälper oss förstå hur besökare interagerar med vår webbplats (t.ex. besökta sidor) för att förbättra besökarnas erfarenhet, effektiviteten på denna plattform och våra kommunikationsstrategier.
Delar vi dina personliga uppgifter?
Vi kommer inte att sälja, byta eller låna ut dina personuppgifter till någon annan.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Förutsatt att du är bosatt inom EES lagras uppgifterna som vi samlar in från dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Om du bor eller arbetar utanför EES kan vi behöva flytta dina uppgifter utanför EES för att de ska stämma överens med dig. I dessa fall vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med detta sekretessmeddelande.
Vi kan också komma att flytta uppgifter utanför EES där våra operatörer tar hand om, behandlar eller lagrar uppgifter utanför EES. I sådana fall försäkrar vi att överföringen sker till ett land som skyddas av beslut från Europeiska kommissionen eller som på andra sätt görs under förutsättningar där vi har lämpliga väktare på plats som skyddar dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagen, till exempel ingå standardavtal som godkänts av EU-kommissionen. [Stryk hela stycket?]

Lagringstid

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål som beskrivits ovan, såvida vi inte är skyldiga att behålla dina personuppgifter längre för att följa lagen och andra regleringskrav. Vi behåller alla uppgifter som listas ovan i tolv månader efter det att du slutat som medlem.

Kontakta oss

Om du har några frågor om integritetspolicyn kan du kontakta oss genom att maila oss på medlemsinfo@endecocide.se.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skriva till oss genom att använda kontaktuppgifterna ovan och/eller meddela:
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller genom att maila datainspektionen@datainspektionen.se.

Dina rättigheter

Du har specifika rättigheter enligt dataskyddslagarna som kan utövas genom att maila oss på medlemsinfo@endecocide.se, inklusive:
• rättigheten att få tillgång till personuppgifterna som har samlats in om dig genom att göra en begäran om registreringstillgång i enlighet med dataskyddslagarna;
• rättigheten att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga;
• rättigheten att få dina personuppgifter raderade under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna;
• rättigheten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna;
• rättigheten att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller andra syften som är av legitimt intresse för oss;
• rättigheten att be oss att inte ta automatiserad beslutstagning; och
• där du har gett samtycke, att begära att få dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Det finns några undantag för rättigheterna ovan som tillåts under dataskyddslagstiftningen.

Vänligen notera att om du utövar dina rättigheter att rätta eller radera dina personuppgifter kan vi kanske inte ge dig full service.